12 Luty 2016 07:29
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 619
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 653
Ojcze nasz
Oglądano 579
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 1,024
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 1,157
Droga Krzyżowa


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.30

Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 


Wielki Post


Wielki Post
– czas umartwienia? zadumy? refleksji? – niewątpliwie tak!

Ale przede wszystkim to czas nawrócenia i zmiany!!
To czas świadomego przeżywania swojego człowieczeństwa!!! Przeżywania go w sercu…, w duchu nieobłudnej miłości…

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6,16-18)

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2,13a)
Przeżyć dobrze Wielki Post, to odkryć potęgę miłości – miłości, która wyzwala, nadaje sens działaniu, rozwesela serce i daje siebie w ofierze!
Przeżyć dobrze Wielki Post, to przygotować ducha na spotkanie z Panem, to codziennie zabiegać o miłość, to krzewić ją we własnej duszy…

Namaszczenie chorych

Sakrament chorych – pomoc Kościoła osobom chorym i w podeszłym wieku

      Z duchową pomocą chorym i cierpiącym przychodzi Kościół w sakramencie chorych, który z ustanowienia Chrystusa stał się przedłużeniem Jego zbawczej działalności. Chrystus bowiem wielokrotnie okazywał zrozumienie i łączył się w bólu i cierpieniu z osobami chorymi. Wiele razy również dokonywał cudów, by chorzy mogli odzyskać utracone zdrowie i siły (por. Mt `14,34-36; Mk 6,53-56; Łk 6,6-11; J 9,1-41). Chrystus jednak nie ogranicza swej cudotwórczej mocy jedynie do uzdrowienia ciała, dotyka swą zbawczą mocą całego człowieka, uzdrawiając go fizycznie i duchowo. W sakramencie chorych zatem dokonuje się spotkanie człowieka chorego z uzdrawiającym Chrystusem (por. Rz 8,17; Kol 1,25; 2Tm 2,11-12; 1P 4,13), który mając moc zbawienia i podźwignięcia chorego, zaprasza do wspólnoty ze sobą i współuczestnictwa w Jego zbawczym cierpieniu. On biorąc na siebie wszystkie ludzkie słabości (por Iz 53,4-5), prowadzi człowieka ku dniu Paschy, która jest ostatecznym zwycięstwem nad cierpieniem i śmiercią, które przecież są nieodłącznymi elementami choroby. Chrystus zmartwychwstały napełnia ludzkie cierpienie nadzieją życia wiecznego w królestwie swego Ojca.

     Dziś w dniu wspomnienia NMP z Loureds -  miejsca, gdzie tak wiele osób doznało mocy Bożej na ciele i duszy, warto poddać refleksji znaczenie i działanie tego sakramentu, który w tych dniach w wielu Polskich kościołach, udzielany jest osobom chorym i w podeszłym wieku.

NMP z Lurdes

Matka Boża znalazła miejsce we wszystkich zakamarkach …chrześcijaństwa.
Jej Obraz … stał się znakiem rozpoznawczym. Po tym obrazie rozpoznajemy siebie w dalekim świecie, na różnych emigracjach.

Błogosławiony Jan Paweł II

Wpatrujemy się w postać Maryi - Matki Boga i ludzi, i odsłaniają się przed nami trzy wielkie tajemnice Jej życia: radość, ból i chwalebne wywyższenie. Te przeplatające się ze sobą elementy w misterium Niewiasty z Nazaretu stały się podstawą nauki Kościoła o miejscu Maryi w dziele Jezusa Chrystusa.
W różnych zakątkach świata kult Maryi jest obecny. Wiele miejsc, jak wielu pielgrzymów i ich trosk, ale ona jedna- Maryja znana nam z: Miedniewic, Częstochowy, Fatimy czy Lourdes i Wilna.

Warto poznać historię kultu NMP z Lourdes, której Wspomnienie jest w dniu dzisiejszym obchodzone w Liturgii Kościoła…


 

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa – 10 lutego - początek Wielkiego Postu
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,15)

W Środę Popielcową rozpoczynamy czterdziestodniowy post, święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Posypanie głowy popiołem na znak żałoby i pokuty jest zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia. Istotą pozostaje przygotowanie wspólnoty wiernych do największego święta chrześcijan, jakim jest Wielkanoc. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły, czyli ograniczenie ilości posiłków do trzech: jednego do syta oraz dwóch skromnych.

Obrzęd posypania głów popiołem na każdej Mszy św.
Zachęcamy Drogich Parafian i Sympatyków do udziału w tym dniu we Mszy św.
o. Franciszkanie

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   V Niedzielę zwykłą

  Intencje 07-02-13-02
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto