26 Czerwiec 2019 08:45
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,291
Koncert Stinga
Oglądano 2,937
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,498
Ojcze nasz
Oglądano 2,289
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,742
Msza o Uzdrowienie

Festiwal Jana Sebastiana Bacha

26 Czerwca

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Andrzej Jacek Longhin, arcybiskup z I Zakonu (1863-1936)
Jacek Bonawentura Longhin urodził się 22 XI 1863 r. w Fiumicello di Campodarego koło Padwy w ubogiej i bardzo religijnej rodzinie chłopskiej. Po ukoń­czeniu szkoły podstawowej zdecydował się zostać kapucynem, tocząc walkę z oj­cem, który ze względu na pracę w po­lu nie chciał utracić jedynego syna. Jacek jednak zwyciężył i 27 VIII 1879 r. przyjął habit kapucyński w Bassano del Grappa koło Vicenzy, przyjmując imię Andrzej. Ukończył niższe seminarium w klaszto­rze w Padwie i tam też złożył śluby uro­czyste 4 X 1883 r. Studia teologiczne odbył w Wenecji, gdzie został wy­święcony na kapłana 19 VI 1886 r. Od 1888 r. był kierownikiem ducho­wym i profesorem w seminarium kapucyńskim w Udine, następnie w Pa­dwie, a od 1891 r. w Wenecji. 18 IV 1902 r. został wybrany prowincja­łem kapucynów weneckich.
16IV 1904 r. papież Pius X mianował go biskupem Treviso, ciesząc się, że dla swojej rodzinnej diecezji „wybrał jeden z najpiękniejszych kwia­tów Zakonu Kapucyńskiego”. Po przyjeździe do powierzonej mu diecezji zaczął przeprowadzać grun­towane reformy oparte na nauczaniu świętego Papieża. Nazwano go „bi­skupem katechizmu”. Nieustannie bowiem odwiedzał parafie, głosił ka­zania i katechizował zarówno dzieci, jak i dorosłych. Organizował szko­lenia dla katechetów i kongresy katechetyczne.
Dotknięty chorobą 3 X 1935 r., przez 9 miesięcy cierpienia przebył swoją kalwarię, celebrując Mszę św. aż do 14 II 1936 r., a potem przyj­mując każdego dnia Komunię. Zmarł w piątek 26 VI 1936 r. Beatyfikował go 20 X 2002 r. papież Jan Paweł II.

27 Czerwca

 wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:

Bł. Benwenut z Gubbio, brat z I Zakonu (f 1232)
W czasach św. Franciszka żył w Gubbio (Włochy) rycerz imieniem Benwenut. Młody waleczny szlachcic cieszył się wielkim poważaniem. W 1222 r. św. Franciszek odwiedził Gubbio, swoją postawą, zachowa­niem i kazaniami zwracając uwagę wielu ludzi. Wśród nich był także ry­cerz Benwenut, który poprosił Biedaczynę, aby przyjął go do Zakonu Bra­ci Mniejszych. Święty Franciszek zrobił to chętnie i radośnie.
Brat Benwenut spełniał liczne niskie posługi posłusznie i pokornie Jako miłośnik ewangelicznego ubóstwa, zadowalał się biednym habitem, a wycieńczonemu pracą ciału dawał tylko konieczną rację pożywienia.
W krótkim czasie osiągnął wysoki poziom doświadczeń mistycznych; posiadał także dar łez. Modlitwą, słowem i płaczem wielu ludzi pobu­dził do nawrócenia. Centrum jego życia stanowiła Eucharystia. Często sam Jezus ukazywał mu się pod postacią Bożej Dzieciny, którą tulił w ra­mionach.
Życie pokutne i posługa wśród trę­dowatych szybko nadwyrężyły jego si­ły. Cierpliwie i z poddaniem znosił cię­żary długich i poważnych chorób wła­snych i bliźnich. Jego osobiste boleści by­ły kontynuacją tej ofiary, którą złożył Bo­gu, posługując w szpitalu braciom trędowatym. Modlitwa, kontempla­cja, umiłowanie Eucharystii, nabożeństwo do Matki Bożej, naśladowa­nie serafickiego Ojca, cierpliwość w chorobie, a przede wszystkim nie­wyczerpane miłosierdzie względem trędowatych stanowiły różne etapy, które doprowadziły go do świętości. Zmarł dnia 27 VI1232 r. w Corneto w prowincji Puglia.
Papież Innocenty XII w 1697 r. zatwierdził formularz brewiarzowy i mszalny na jego cześć

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XII tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII tydzień zwykły

23 – 29 czerwca 2019 r. 

1. Zachęcamy do udziału w ostatnich tegorocznych nabożeństwach czerwcowych ku czci Serca Pana Jezusa, które w naszym kościele są odprawiane o godz. 18.30.

2. Dziś na Eucharystii wieczornej będziemy polecać o. Jana Olszewskiego z racji wigilii jego imienin.

3. Czcicieli św. Antoniego z Padwy zapraszamy we wtorek na godz. 10.00 i 19.00 na Msze święte z odczytaniem próśb, podziękowań i błogosławieństwem chleba.

4. W tym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić uroczystości:
-       w poniedziałek – narodzenia św. Jana Chrzciciela;
-       w piątek – Najświętszego Serca Pana Jezusa (tego dnia nie będzie obowiązywać nas wymóg wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych);
-       w sobotę – świętych Apostołów Piotra i Pawła.

5. W sobotę na dodatkowej Mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić się w intencji solenizantów z naszej wspólnoty klasztornej: o. Wiesława Pyzio, o. Piotra Szczepańskiego i o. Piotra Żurkiewicza.

6. Również w sobotę zapraszamy na godz. 1900 na Eucharystię połączoną z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe.

7. Przypominamy, że w miesiącach wakacyjnych, lipcu i sierpniu, nie będzie niedzielnej Mszy św. o godz. 7 rano.  

8. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie i dewocjonalia. Można też zamawiać intencje mszalne.

 

 

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    Niedzielę Najświętszej Trójcy

  Intencje 23-29.06.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto