Kwiecień 24 2014 23:52:46
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 112
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 89
Z dalekiego kraju
Oglądano 90
Jan Paweł II świętym
Msza o Uzdrowienie

Życzenia

 

W imieniu naszej wspólnoty franciszkanów posługujących przy tej świątyni

życzymy Wam, Drodzy Siostry i Bracia, by

Zmartwychwstały Chrystus,

który przychodzi do Apostołów

pomimo zamkniętych drzwi,  

otwierał w Was te miejsca, które są jeszcze przed Nim zamknięte. 

Niech Jego pokój zwycięża w Was wszelki lęk i smutek.

Niech się udziela Waszym bliskim i znajomym.

25 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Maria Adolfina, dziewica i męczennica z III Zakonu Regularnego (1866-1900)

Anna Katarzyna Dierks urodziła się w Ossendrecht (Holandia) 8 III 1866 r. Osieroconą wcześnie Anną zajęła się pew­na rodzina. Uczęszczała do szkoły Fran­ciszkanek i już wtedy odznaczała się po­słuszeństwem i życzliwością oraz szacun­kiem wobec nauczycieli. W 27 roku ży­cia, odpowiadając na Boże powołanie, wstąpiła do Zgromadzenia Franciszka­nek Misjonarek Maryi w Anvers dnia III 1892 r. 31 VII tego samego roku przywdziała habit i przyjęła imię Maria Adolfina. W nowicjacie była cicha, po­korna i życzliwa; zawsze pierwsza w pra­cy i w kaplicy, życzliwa względem wszyst­kich. 4 IX 1895 r. złożyła śluby zakonne. Pracowała w pralni i w kuchni.
Potem wyjechała jako misjonarka do Chin. Wiernie zachowywała re­gułę i przepisy zakonne. Zawsze posłuszna, oddana i pogodna, całe no­ce spędzała przy dzieciach chińskich w sierocińcu. Pragnęła i prosiła Bo­ga o łaskę męczeństwa. Tę palmę męczeństwa otrzymała 9 VII 1900 r. Papież Pius XII zaliczył ją w poczet błogosławionych 24 XI 1946 r., a Jan Paweł II kanonizował 1 X 2000 r.

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   Niedzielę Wielkanocną

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00

W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   Niedzielę
   Zmartwychwstania

  Intencje 20.04-19.04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
  Program obchodów
   kanonizacji
   w Warszawie

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe foto