04 Sierpień 2015 12:40
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 300
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 320
Ojcze nasz
Oglądano 327
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 636
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 606
w. Jana Marii Vianney

Ks. Jacek Pawłowicz

 Kapłaństwo św. Jana Marii Vianneya niedościgłym wzorem dla wszystkich kapłanów

 Przpadające dziś liturgiczne wspomnienieśw. Jana Marii Vianney`a, proboszcza jest dobrą okazją, aby zarówno wierni, jak i sami kapłani dokonali szczegółowego rachunku sumienia. Pierwsi z tego, jak odnoszą się do kapłanów, którzy im posługują, na ile słuchają i wcielają w swoje życie pouczenia, które ci do nich kierują, drudzy zaś, aby z życiem i kapłańskim posługiwaniem św. Jana Marii Vianney`a – patrona kapłanów - skonfrontowali swoje własne kapłańskie powołanie i posługiwanie Ludowi Bożemu.

Celem niniejszego artykułu będzie więc przybliżenie osoby św. Proboszcza z Ars, jako kapłana i duszpasterza, a ściślej rzecz ujmując znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak św. Jan Maria Vianney pojmował i przeżywał swoje kapłaństwo? Poszukując odpowiedzi na to pytanie sięgniemy do zeznań świadków procesowych życia Świętego, do jego własnych wypowiedzi i kazań oraz wypowiedzi papieży na temat tego świętego kapłana.

Niejako drugoplanowym celem niniejszej analizy jest też przełamanie istniejącego stereotypu, który w św. Proboszczu z Ars widział dotychczas biednego, niedouczonego księdza, którego z powodu jego nieuctwa nawet wydalono z seminarium i jedynie dzięki protekcjom i z litości wyświęcono na kapłana, a jednak pomimo tych trudności został świętym. Często, niestety, zdarzają się nawet i dziś wypadki, kiedy kapłani swoje własne niedociągnięcia i braki w posłudze duszpasterskiej starają się usprawiedliwiać posługując się przywołanym stereotypem św. Jana M. Vianney`a – „Świętego nieuka”. Tymczasem jak pisze biograf Świętego Francis Trochu, którego opracowanie będzie cytowane w niniejszym artykule, legendę o nieuctwie proboszcza z Ars należy stanowczo i raz na zawsze rozwiać. Bez wszelkich wykrętów przyznać trzeba, iż święty nasz nie okazywał nigdy tak zwanej ciekawości literackiej(…) musimy wszakże powiedzieć, że ocena braków (…) Proboszcza z Ars nie wypadnie tak bardzo źle, gdy zważymy jego krytycyzm i dowcipnie mówiąc już o cudownym darze wyższej mądrości[1]W swojej pokorze ks. Vianney poniżając siebie, sam dostarczał wrogom broni przeciw sobie. Jego bliska współpracownica Katarzyna Lassagne, tak wspomina: Uważał się za wielkiego nieuka. Z kolei sam ks. Vianney tak mawiał: Cóż chcecie? Przecież ja studiów nie odbywałem. Wprawdzie Ksiądz Balley, przez pięć czy sześć lat, starał się czegoś mnie nauczyć, lecz tylko na próżno czas tracił, bo nic do mojej pustej głowy włożyć nie zdołał[2]. Takiemu stereotypowemu patrzeniu na osobę św. Proboszcza z Ars przeczy przede wszystkim jego wielka pracowitość oraz pokaźna biblioteka, którą nie tylko zgromadził, ale i systematycznie wertował przygotowując kazania i katechezy, czym stanowi niewątpliwy wzór dla współczesnych kapłanów.

Pani Anielska

Jerzy Szyran OFMConv

 Franciszek i Maryja

      W całokształcie duchowości św. Franciszka, Maryja zajmuje szczególne miejsce. Od samego bowiem początku maleńki kościółek poświęcony Matce Bożej Anielskiej, zwany przez Franciszka Procjunkulą, stał się kolebką Zakonu. To właśnie pod czułym spojrzeniem Matki Pana, pierwsi bracia Serafickiego Patriarchy, kształtowali swoją duchowość, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości (por. 2Reg 1,1). Przy Pani Anielskiej Franciszek rozpoczynał swoje ponadczasowe dzieło i tam zakończył swe życie. Tak więc wszystko „krążyło” wokół Maryi jako Matki Kościoła i Zakonu.

     Tę doniosłą prawdę dla ruchu franciszkańskiego przypomina Jan Paweł II w jednej z katechez maryjnych zatytułowanej „Maryja najznakomitszy członek Kościoła”, wygłoszonej 30 lipca 1997 r. w Watykanie.

  Podwójne macierzyństwo Maryi

   Maryja - najczcigodniejszy członek Kościoła nieustannie pozostaje w ścisłym zjednoczeniu z poszczególnymi Osobami Trójcy Świętej. Stąd też Sobór Watykański II nazywa Ją „Rodzicielką Syna Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną córą Ojca i świętym przybytkiem Ducha Świętego” (KK, 53). Zasadniczą konsekwencją owego zjednoczenia jest macierzyństwo Maryi (por. M 57,5), które można rozpatrywać w podwójnym kluczu. Pierwsze macierzyństwo wynika z Bożego planu zbawienia (por. Łk 1,35), którego Maryja stała się głównym protagonistą. Jej  poddanie się Bożej woli i całkowite zjednoczenie z Duchem Świętym, niejako otworzyło „drzwi świata” na przychodzącego Chrystusa.

     Drugim istotnym elementem macierzyństwa Maryi są słowa testamentu z krzyża „Oto Matka twoje” (J 19,27). W osobie Jana, Maryja stała się Matką wszystkich wierzących. Stąd też Sobór Watykański II podkreśla, że Matka Pana stała się dla ludzi matką w porządku łaski (por. KK, 61). 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII TYDZIEŃ ZWYKŁY
2-8 sierpnia 2015

 1. Z racji święta MB. Anielskiej z Porcjunkuli, za nawiedzenie kościoła, można dziś zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. Czcicieli św. Antoniego z Padwy zapraszamy we wtorek na Msze święte o godz. 10.00 i 19.00.
 3. W rozpoczynającym się tygodniu będziemy przeżywać dni odnowy duchowej: I czwartek i piątek miesiąca. W piątek po Mszy świętej o godz. 10.00 zostanie odprawione nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.
 4. Od 1 sierpnia trwają zapisy na 35 Warszawską Matropolitalną Pielgrzymkę Akademicką, która wyruszy 5 sierpnia. Na pielgrzymkę można zapisywać sie w kościele akademickim św. Anny do 4 sierpnia, w godz. 9.00-19.30.
 5. Taca zbierana w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na prace remontowe i wyposażenie naszej świątyni.
 6. W najbliższym tygodniu w liturgii będziemy obchodzić:
  - we wtorek wspomnienie św. Jana Marii Vianeya, prezbitera;
  - w czwartek święto Przemienienia Pańskiego;
  - w sobotę święto św, Dominika, prezbitera.
 7. W przyszłą niedzielę zapraszamy na koncert o godz. 14.00, który odbędzie się w ramach VIII Letniego Festiwalu Nowego Miasta. W koncercie weźmie udział orkiestra Warsaw Camerata oraz skrzypek Zbigniew Pilch.
 8. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie oraz dewocjonalia. Można także zamówić intencje mszalne. 
Powstanie Warszawskie "Burza"

„Burza” znaczy-Deus, Honor, Patria

"Ci, co zginą, będą siewcami, którzy samych siebie rzucą w ziemię, jako ziarno przyszłych plonów. Bo nic nie ginie. Z dziś zwyciężonych dla jutrzejszych zwycięzców powstają oręże i tarcze"

„Gloria victis” E. Orzeszkowa 

 

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, było wielkim zrywem ludności stolicy, to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń drugiej wojny światowej. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące! Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była wolna Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej. Jego skutki były trwałe, a jego echa brzmią po dzień dzisiejszy.

Sztandarem i godłem życia dla Polaków była walka o odzyskanie wolności Polski. Powstańcy z niezwykłą odwagą walczyli z wrogiem, poświęcili to, co mieli najcenniejsze – własne życie. Walczący wierzyli w odzyskanie wolności i sens walki, wielu powstańców zginęło na barykadach jednak do ostatniej sekundy życia w ich sercach i umysłach były słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, bo wiara, męstwo i bohaterstwo walczących hartowały naszego ducha narodowego. 

 Opór stawiali nie tylko ludzie wykształceni, ale również mieszczanie, i chłopi, kobiety a nawet dzieci. To właśnie tym wspaniałym postawom i ludziom zawdzięczamy, że nasza ojczyzna przetrwała aż do dziś. A wobec nich: 

Stajemy dziś - z pochyloną głową,
pełni zadumy i bolesnego skupienia,
do uroczystego apelu poległych,
pomordowanych i zaginionych.
 

Ich majętnością było tylko życie,
ich win
ą - POLSKOŚĆ,
ich kar
ą - cierpienie,
ich katem - system nieludzki.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego

Obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego - PEŁNY POGRAM:


31 lipca, piątek 
* godz. 13.00 - uroczysta Sesja Rady m. st. Warszawy 
* godz. 18.00 - polowa Msza św. przy Pomniku Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich 
* godz. 19.00 - uroczysty Apel Poległych przy Pomniku Powstania Warszawskiego, Plac Krasińskich 
* godz. 20.00 - koncert „Muzyka z serialu CZAS HONORU” scenariusz i muzyka: Bartosz Chajdecki, Plac Krasińskich 

1 sierpnia, piątek 
* godz. 10.00 - uroczystości przy Pomniku „Mokotów Walczący - 1944”, Park im. Generała Gustawa Orlicz-Dreszera, „Marsz Mokotowa” - przemarsz ul. Puławską do ul. Dworkowej 
* godz. 13.30 - składanie kwiatów pod Pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”, róg ul. F. Chopina i Al. Ujazdowskich 
* godz. 14.00, uroczystości przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska 
* godz. 14.00-17.00 - „MOROWE PANNY” - spotkanie edukacyjne dla rodzin, Park Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego, wstęp wolny 
* godz. 16.00-16.45 - składanie kwiatów przy grobie gen. Antoniego Chruściela „Montera”, Cmentarz Wojskowy na Powązkach 
* godz. 17.00 - godzina „W” - oddanie Hołdu Powstańcom, Pomnik Gloria Victis Cmentarz Wojskowy na Powązkach
* godz. 19.00 - uroczystości przy Pomniku „Polegli-Niepokonani”; modlitwa ekumeniczna Bezpośrednio po zakończeniu Msza Święta pod Pomnikiem „Polegli-Niepokonani”, Cmentarz Powstańców Warszawy na Woli 
* godz. 20.00 - „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” - wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, Plac Piłsudskiego (transmisja w TVP1), wstęp wolny 
* godz. 21.00 - uroczystości na Kopcu Powstania Warszawskiego - rozpalenie Ogniska Pamięci, ul. Bartycka 
* godz. 24.00 - „Ciekawa pora roku” - spektakl teatralny, scenariusz, reżyseria, scenografia: Agata Duda-Gracz, sala pod Liberatorem Muzeum Powstania Warszawskiego, wstęp z zaproszeniami 

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XVII Niedzielę Zwykłą.

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00
* - Msza św. zawieszona na lipiec i sierpień

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XVIII Niedzielę Zwykłą

  Intencje 02-08-08-08
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
  Gorzkie żale
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto