21 Wrzesień 2018 06:46
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 776
Koncert Stinga
Oglądano 2,446
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,116
Ojcze nasz
Oglądano 1,921
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,138
21 września

 wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Piotr z Avili, kapłan i męczennik z I Zakonu (ok. 1592-1622)
Urodził się około 1592 r. w Palomero koło Avili (Hiszpania). Od mło­dości odznaczał się inteligencją i dobrocią. Wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w prowincji św. Józefa, gdzie bracia żyli według norm i dy­rektyw św. Piotra z Alkantary. Ojciec Piotr oddał się akcjom apostol­skim, kierownictwu duchowemu, dziełom miłości oraz duchowej for­macji dusz.
W 1617 r. trzydziestu franciszkanów opuściło Hiszpanię i udało się na Filipiny. Dwa lata przebywali tam, od­dając się różnym formom apostolstwa wśród filipińskich chrześcijan.

W 1619 r. z innymi udał się do Japonii. Tam wraz z bratem Wincen­tym od św. Józefa nauczał, katechizował i utwierdzał bojących się. Dzię­ki roztropności i przebiegłości udawało mu się uniknąć oddziałów, któ­re ich poszukiwały Jednak 17IX 1620 r. zostali wydani przez chrześcija­nina apostatę. Piotr został stracony 10 IX 1622 r. na Wzgórzu Męczen­ników w Nagasaki, śpiewając: Laudate Dominum omnes gentes. Błogosławiony papież Pius IX beatyfikował go 7 VII 1867 r.

 

Kaplica Pokoju

„12 Gwiazd w koronie Maryi Królowej Pokoju”  

 
 Już od 10 lat Stowarzyszenie Communita Regina Della Pace pragnie otoczyć świat modlitwą o pokój przed Najświętszym Sakramentem. Inicjatywa nosi nazwę „ 12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”.                               Jest to projekt utworzenia 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu na wszystkich kontynentach, aby łańcuchem tej modlitwy objąć całą ziemię. Owe centra modlitwy powstają w miejscach szczególnie dotkniętymi skutkami wojen , konfliktów religijnych oraz nienawiści rasowej , wychodząc naprzeciw tym , którzy pragną pokoju oraz pojednania i poszukują Jego autentycznego źródła.            Materialnym znakiem tego duchowego dzieła są Ołtarze Adoracji Najświętszego Sakramentu , które przez piękno będące jednym z przymiotów Boga , uwrażliwiają serce człowieka na działanie Bożej Łaski.                               

 

Pierwszym z nich był Tryptyk Jerozolimski , który aktualnie znajduje się w Betlejem , miejscu gdzie Chrystus przyszedł na świat, a w którym Pokoju wciąż tak bardzo brakuje.                        Dzięki zaproszeniu wystosowanym przez arcybiskupa Tomasza Petę drugim ośrodkiem modlitwy o pokój stało się Sanktuarium Maryi Królowej pokoju w Oziornoje w Kazachstanie. Jest to miejsce martyrologii wielu narodów.                    Kolejna gwiazda rozbłysła na kontynencie afrykańskim w Yamasukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej.                                        W zeszłym roku przy udziale Episkopatu tego kraju i krajów sąsiednich Bazylika Matki Bożej Królowej Pokoju  włączona została w projekt „ 12 Gwiazd” , a w wydarzeniu tym brało udział ponad 20000 wiernych. Czwartym ośrodkiem wpisującym się w dzieło „12 Gwiazd” jest Sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho w Rwandzie. Jest to miejsce szczególnie dotknięte cierpieniem bratobójczej wojny , gdzie w latach 80 wymordowało się wzajemnie  prawie 2 miliony ludzi.   Przed paroma dniami w setną rocznicę objawień fatimskich     13 października została zainicjowana Adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang w Korei Południowej.  Obserwując ostatnie wydarzenia mające miejsce w Korei Północnej, dostrzegamy szczególną potrzebę modlitwy o pokój w tym regionie. Idea modlitwy o pokój nieustannie się rozwija , aktualnie prowadzimy rozmowy aby kolejnymi ośrodkami wieczystej adoracji stało się sanktuarium w Dugapan na Filipinach. Zostaliśmy również zaproszeni przez kościół maronicki aby kolejne miejsce modlitwy powstało na bliskim wschodzie w Libanie. Otwarcie każdego centrum modlitwy jest zawsze wydarzeniem narodowym i odbywa się przy udziale episkopatu i władz państwowych danego kraju.                 Bardzo istotnym elementem tego dzieła są peregrynacje poszczególnych ołtarzy po Polsce i Europie aby do miejsc przeznaczenia dotarł nie przedmiot lecz symboliczne naczynie wypełnione modlitwą.  Każdy z tych Ołtarzy na początku swej drogi był pobłogosławiony przez Ojca  Świętego ( Benedykta XVI i papieża Franciszka ).                                                              Dzięki Bożej Opatrzności Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju” przeznaczony do Kibeho rozpoczął tę drogę podczas Światowych dni Młodzieży na Krakowskich Brzegach , gdzie 2mln ludzi wraz z Ojcem Świętym adorowało Najświętszy Sakrament  w intencji Pokoju.                      Cieszymy się , że kolejnym miejscem peregrynacji jest ta świątynia i , że ramach Kongresu Europa Christi wszyscy możemy się włączyć                 w modlitwę o Pokój na świecie. Peregrynacje mają na celu dotarcie do jak najszerszej grupy osób , zauważamy , że podczas nich kościoły wypełniają się ludźmi zarówno spragnionymi Adoracji jak tymi którzy przychodzą z ciekawości.  Jednak widzimy wyraźnie , że  pragnienie Adoracji pozostaje w ich sercach.           Obserwując dynamikę rozwoju działań podjętych przez nasze Stowarzyszenie , a także widząc owoce jakie pozostawia w nas Adoracja jesteśmy przekonani ,    że to właśnie ona może ocalić Europę i przynieść Jej prawdziwy pokój.

Jednak musimy powrócić do źródła czerpiąc z niego naczyniem wiary i ufności. Adorując Najświętszy Sakrament  nie stajemy przed symbolem czy relikwią Boga , ale trwamy przed obliczem stwórcy wszechświata , Alfą i Omegą – początkiem i końcem , chodź zakrytym w swej pokorze w okruchu chleba. Adoracja jest drogą do Boga , a On jest źródłem Pokoju.                 Ołtarze Adoracji nie są wykonywane lecz pisane jak Ikona, są owocem pracy i modlitwy naszego zespołu. Elementem łączącym wszystkie Ołtarze jest monstrancja nawiązująca do wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Papież święty Jan Paweł II mówił o Maryi jako pierwszym w historii tabernakulum.  W swojej eucharystycznej encyklice wskazał na szczególny związek Maryi z Najświętszym Sakramentem nazywając Ją „Niewiastą Eucharystii”.  Jest ona bramą prowadzącą do Chrystusa , nie przysłania nam blasku Jego miłości lecz nas ku Niej prowadzi. Podobnie forma całego Ołtarza nawiązuje do bramy , otwartego okna co jest inspiracją zaczerpniętą bezpośrednio z ewangelii świętego Łukasza i przypowieści o synu marnotrawnym gdzie czytamy, „Ojciec dostrzegł syna gdy ten był jeszcze daleko”, wiec na niego czekał. Miłość Ojca wyprzedziła działanie Syna.   Podobnie w Ołtarzu Adoracji , Chrystus miłosierny Ojciec zawsze otwarty na każdego z nas, czeka abyśmy przyszli i zaczerpnęli z źródła Pokoju.                          Ołtarze Adoracji choć przepełnione są symboliką , której inspiracja płynie z ewangelii i nauczania św. Jana Pawła II to przede wszystkim mają być piękne.                                           Per Artum at Deum  ( przez sztukę do Boga ). Są takie wypowiedzi artystyczne będące ścieżkami do Boga - Najwyższego Piękna, które są pomocą we wzrastaniu w relacji z Nim w modlitwie. Chodzi o dzieła, które rodzą się z wiary i ją wyrażają zarówno przez muzykę , architekturę czy sztuki plastyczne. Gdy Jezus stanie na drodze naszego życia – wszystko się zmienia, otwiera oczy, pozwala zrozumieć  wiele spraw i dostrzec prawdziwe piękno.                   Jednak aby Jezus zagościł w naszym życiu, trzeba Jemu na to pozwolić, czyli otworzyć swoje serce na Jego głos. Droga z Bogiem to często wędrówka pod prąd, niełatwa, ale za to jedyna, pozwalająca odkryć autentyczne piękno, odnaleźć prawdziwe wartości, wiodąca do źródła pokoju. Miejsca wystawienia Najświętszego Sakramentu powinny wprowadzać w zachwyt.            Piękno jest bowiem wartością opowiadającą o Bogu i mogącą nas do Niego prowadzić. Piękno bowiem pomaga w modlitwie bo Bóg jest piękny. Wszystko co stworzył Bóg jest nie tylko dobre , ale i piękne. Jeśli tworzymy sztukę to musi być ona piękna ponieważ piękno pomaga w modlitwie i w zjednoczeniu z Bogiem.  

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    XXIV tydzień zwykły

  Intencje 16-22.09.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto