30 Marzec 2015 20:27
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 129
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 152
Ojcze nasz
Oglądano 190
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 406
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 402
Misterium Męki, śmierci i Zmartwychwstania

ZAPRASZAMY NA WIELKI TYDZIEŃ

WIELKI CZWARTEK - 2.04.2015 R.
19.00  - Liturgia Wieczerzy Pańskiej

WIELKI PIĄTEK - 3.04.2015 R
8.00
Godzina czytań i Jutrznia

19.00 Liturgia Męki Pańskiej


WIELKI SOBOTA - 4.04.2015 R
7.30
Godzina czytań i Jutrznia

8.00 -17.00 Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

WIELKA NOC-4/5.04.2015 R
20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej

Rozpoczyna się przed kościołem.
Prosimy o przyniesienie świec

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 5.04.2015 R
6.00 Msza Św. rezurekcyjna
- w intencji ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu

 Msze św. w tym dniu: 

8.30,10.00,11.30,13.00,17.00,19.00

 SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy godz. 15.00-20.00

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota 8.00-18.00

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wielki Tydzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Wielki Tydzień
29 marca – 4 kwietnia 2015

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, najważniejszy czas całego roku liturgicznego. Jego kulminację stanowi Święte Triduum Paschalne, czyli celebracja misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.
Z uwagi na szczególny charakter tych dni na okres wielkiego tygodnia i oktawy Wielkanocy zostają odwołane wszystkie nabożeństwa odprawiane po Mszach świętych. Ponadto od czwartku do soboty nie będzie Mszy świętych porannych.

2. W Wielkim Tygodniu sakramentem pojednania posługujemy w następujących godzinach:
-  od poniedziałku do środy od 15.15 do 19.00 oraz na każdej Mszy św.
-  od czwartku do soboty od 8.00 do 18.00.
W trosce o godne i spokojne przeżycie spowiedzi świątecznej gorąco zachęcamy do nieodkładania jej na ostatni moment.

3. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 w Archikatedrze warszawskiej zostanie odprawiona Msza św. z poświeceniem Krzyżma św. pod przewodnictwem kard.Kazimierza Nycza.
W naszej świątyni liturgia Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa odbędzie się o godz. 19.00. Po niej będzie można adorować Pana Jezusa w symbolicznej Ciemnicy do godz. 23.00.

4. Nabożeństwo Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 19.00. Zaraz po nim zapraszamy do śpiewu Gorzkich Żali i trwania przy Grobie Pańskim do godz. 22.00. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje post ścisły.
O godz. 20.00 przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu rozpocznie się centralne nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

5. W Wielką Sobotę tradycyjne świecenie pokarmów będzie się odbywać w kościelew godz. od 8.00 do 17.00. Uroczysta Liturgia Wielkiej Nocy rozpocznie się przed kościołem o godz. 20.00. Prosimy o zabranie na nią ze sobą świec.

6. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę Liturgii godzin naszej wspólnoty klasztornej, którą będziemy celebrować w kościele w Wielki Piątek i Sobotę o godz. 8 rano.

7. Na ławkach wyłożony jest program triduum, który można zabrać ze sobą.

8. W zakrystii można nabyć publikacje katolickie (m. in. najnowszą książkę o. Jerzego pt. „Elementarz modlitwy”), świece Caritas, jak też zamówić intencje mszalne.

Elementarz modlitwy.

NOWA KSIĄŻKA O. JERZEGO SZYRANA

 „Elementarz modlitwy”. 

Do nabycia w kościele OO. Franciszkanów, ul. Zakroczymska 1, Warszawa

      „Kiedy się modlisz, nie szukaj skomplikowanych słów, ponieważ proste i monotonne bełkotanie dzieci często wzruszyło Ojca niebieskiego” (św. Jan Klimak).

     „Elementarz modlitwy” - książka dla dzieci Bożych, które chcą się modlić prostymi slowami. Prostota w modlitwie jest bowiem ideałem, który wprowadza czlowieka w intymną relację z Bogiem. Modlitwa to przechodzenie od słów do pewnej bierności intelektualnej – pustki, którą wypełnia Bóg, wchodząc w serce człowieka.

    Książka ta jest zachętą do wejścia na drogę modlitwy, by poprzez kolejne jej, coraz pełniejsze, formy dojść do Boga, jak zrobiło to już wielu przed nami.

      Modlitwa od wieków była pojmowana jako dialog człowieka z Bogiem, czyli wzajemna relacja, oparta na słowie i słuchaniu. Człowiek wchodząc w zażyłą relację ze swoim Stwórcą, podejmuje pewnego rodzaju drogę, której celem jest zmierzanie do zjednoczenia z Bogiem. Modlitwa zatem, obok sakramentów, stanowi istotny element w duchowości chrześcijańskiej oraz w realizacji Bożego zaproszenia do dialogu.

     

 

 

Droga Krzyżowa


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.30

Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 


31 marca

 wspominamy:
W rodzinie Franciszkańskiej:
Św. Jan Czang, seminarzysta i męczennik z III Zakonu (1877-1900)
W chwili wybuchu prześladowań w północnym Szansi były dwa semi­naria duchowne: wyższe w Ta-juen-fu, w którym przebywało około dwu­dziestu młodych kleryków, i niższe w Tong-el-kou, gdzie było trzydziestu aspirantów przy klasztorze Franciszkanów. Mogli tam czuć się bezpieczni, bo te tereny były w całości chrześcijańskie. Tymczasem w nocy 27 VI 1900 r. zniszczono i spalono kościoły i domy protestanckie. Wtedy biskup posta­nowił przekazać wszystkich seminarzystów chińskiemu kapłanowi, by za­troszczył się o nich i wysłał ich do rodziców. Siedmiu seminarzystów zo­stało pochwyconych u bram miasta i doprowadzonych do prefekta. Jan Czang, pierworodny spośród pięciu synów Szymona i Marii U, wstąpił do seminarium w 11 roku życia. W 1897 r. otrzymał niższe świę­cenia, a kilka miesięcy później otrzymał habit tercjarski. Był żywym chłopcem, który z trudem się opanowywał. Czynił jednak postępy w na­uce i pobożności. Jego kolega z seminarium tak napisał o nim: „Jan pil­nie się uczył i zachowywał regulamin seminarium. Miał żywy charakter, ale był wzorem dla innych kolegów. Czynił postępy w nauce chińskiego. Pewnego razu upomniany przez o. Eliasza Facchiniego, uznał swoją wi­nę i pokornie przeprosił”. Zginął od ciosu szablą 9 VII 1900 r. Papież Pius XII zaliczył go w poczet błogosławionych 24 XI 1946 r., a kanonizował go Jan Paweł II dnia 1 X 2000 r. w grupie 120 męczen­ników chińskich.

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
    V Niedzielę Wielkiego Postu

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   Wielki Tydzień

  Intencje 29-03-04-04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
  Gorzkie żale
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Triduum Paschalne
  Wielki Czwartek -
    Liturgia słowa

  Wielki Piatek -
    Liturgia słowa

  Wigilia Paschalna -
    Liturgia slowa

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto