23 Czerwiec 2018 22:34
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 628
Koncert Stinga
Oglądano 2,302
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,993
Ojcze nasz
Oglądano 1,822
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 2,949
24 Czerwca

 wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:

Św. T eodoryk Balat, kapłan i męczennik z I Zakonu
Przyszedł na świat 23 X 1854 r. w Saint-Martin-du-Tours (Francja). Jako mały chłopiec powierzony został opiece zakon­nic z Nevers. Następnie przebywał w se­minarium w Lavours, a od 1874 r. w Albi. W 1880 r, we Francji wydano dekret skazujący kapłanów na wygnanie. Teo­doryk wraz z innymi udał się do Anglii, gdzie z wielką serdecznością przyjęli go bracia mniejsi. Z radością przywdział ha­bit franciszkański i przez 4 lata pracował w klasztorze w Woodlands. W tym cza­sie dojrzewało w nim powołanie misyjne. W 1884 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Powrócił do Francji, by pożegnać się ze swoimi, i udał się do Włoch, nawiedzając franciszkańskie sanktuaria w Asyżu i na Alwerni, po czym z trzema współbraćmi wyjechał do Chin. Przez cały miesiąc zatrzymali się w Ziemi Świętej, gdzie odwiedzili miejsca uświę­cone życiem, męką i śmiercią Jezusa. Tu nabawił się silnej gorączki i bó­lów żołądka. Gdy wyzdrowiał, wyruszyli do Chin.
1 XII 1885 r. po 2,5 miesiącach podróży dotarli do Ta-juen-fu. Z po­wodu dobrej znajomości języka chińskiego wysyłano go na różne pla­cówki. Kiedy 9 VII 1900 r. bokserzy wpadli do domu zakonnic, on pobłogo­sławił je i wyszedł do powstańców. Najpierw któryś szablą poważnie ra­nił go w czoło, potem odciął mu głowę. XI 1946 r. papież Pius XII zaliczył go w poczet błogosławionych, a kanonizował 1 X 2000 r. papież Jan Paweł II.

W Kościele Powszechnym:
Uroczyste wspomnienie św. Jana Chrzciciela, Chrystuso­wego Przesłańca. Syn kapłana Zachariasza i jego żony Elżbiety, zapowiedziany został przez anioła, poczęty mimo podeszłego wie­ku rodziców, a uświęcony w łonie matki wtedy, gdy odwiedziła ją Najśw. Maryja Panna. Wcześnie udał się na pustynię judzką  rzecz to niewykluczona  zetknął się może z esseńczykami. Na przełomie r. 28/29 usłyszał Boże wołanie i idąc za nim począł głosić nadchodzące królestwo Boże oraz udzielać chrztu pokuty. W końcu mógł wskazać zbierającym się tłumom Baranka Bożego, a gdy Jezus Sam zaczął pozyskiwać uczniów, swoim Jan przypo­mniał, że nie jest Tym, który miał przyjść. Uchodził atoli za pro­roka, a Pan uroczyście stwierdził, że jest kimś więcej aniżeli pro­rocy. Wskazał też na siłę jego charakteru, dzięki której nie był trzciną kołysaną wiatrem. Ten hart Jan zadokumentował u koń­ca swej działalności, o czym wspominać będziemy w dniu 29 sier­pnia. Dziś czcimy jego narodzenie, którego wyjątkowość sprowa­dza się nade wszystko do tego, że był Chrystusowym Przesłańcem, ściśle związanym z Jego mesjańskim posłannictwem.

W Autun, we Francji, św. Symplicjusza, biskupa. Wymie­niają go akta synodu w Sardyce, a wychwala Grzegorz z Tours. Zmarł około r. 350.

W Lobbes, niedaleko Tournai, w Belgii, św. Leodulfa, Byl jednym z ostatnich opatów, których wyposażano w sakrę bis­kupią. Zmarł w r. 776.

Czerwcówka

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne - nabożeństwa czerwcowe

Czerwiec – jest miesiącem szczególnego kultu Serca Bożego i Tajemnicy Eucharystii.W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment przebicia Bożego Serca na krzyżu. Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający bok Chrystusa. Ojcowie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze strony ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skarbami".

Nabożeństwo czerwcowe w naszym Kościele odprawiane jest codzinnie o godz 18.30


Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    XI tydzień zwykły

  Intencje 25-30.06.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Wielki Post
  Gorzkie Żale
  Grzechy Główne - Pycha
  Grzechy Główne -
   Chciwość

  Grzechy Główne -
   Nieczystość

  Grzechy Główne -
   Zazdrość

  Grzechy Główne -
   Nieumiarkowanie
   w jedzeniu i piciu

  Grzechy Główne - Gniew
  Grzechy Główne -
   Lenistwo

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto