18 Luty 2020 15:07
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Warto odwiedzić
  Klasztory franciszkańskie
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,795
Koncert Kolęd Stinga
Oglądano 3,391
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,899
Ojcze nasz
Oglądano 2,637
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,332
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI tydzień zwykły

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI tydzień zwykły

16 – 22 II 2020 r. 

1. W ubiegłą niedzielę zebrano na tacę przeznaczoną na remonty
i wyposażenie tutejszej świątyni
sumę 3.842 zł. Obecnie trwa kolejny etap prac adaptacyjnych w krypcie pod prezbiterium, w celu udostępnienia jej dla potrzeb grup duszpasterskich. Wszystkim ofiarodawcom, wspierającym nas duchowo i materialnie, niech sam Pan Bóg hojnie wynagrodzi.

2. Czcicieli św. Antoniego zapraszamy we wtorek na Msze św. o godz. 10.00
i 19.00.

3. W piątek po Eucharystii wieczornej ok. godz. 19.45 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu animowaną przez wspólnoty Szkoła Ewangelizacji Niepokalanej, która potrwa do godz. 21.00. Osoby zainteresowane formacją w ramach wspomnianej Szkoły informujemy, że spotkania tzw. grupy otwartej odbywają się w poniedziałki o godz. 17.45 w sali przy zakrystii.

4. W przyszłą niedzielę na swoim spotkaniu gromadzą się członkowie Rycerstwa Niepokalanej. Początek na Mszy św. o godz. 11.30.

5. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie i dewocjonalia. Można też zamawiać intencje mszalne.

18 Lutego

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Antonia z Florencji, wdowa z II Zakonu (1401-1472).
Antonia przyszła na świat we Florencji w 1401 r. w dostojnej i znakomitej rodzi­nie. W wieku 15 lat wyszła za mąż, uro­dziła syna, ale wnet owdowiała. Dla za­pewnienia przyszłości dziecku za namo­wą rodziny ponownie wyszła za mąż, ale i drugi mąż wnet umarł. Odczytała to ja­ko znak, że życie małżeńskie i rodzinne nie jest jej powołaniem. Skoro tylko syn usamodzielnił się, wstąpiła do klasztoru św. Onufrego tercjarek regularnych św. Franciszka, założone­go przez bł. Angelinę Marsciano. W klasz­torze miała sposobność do ćwiczenia się w cnotach i całkowitego poświęcenia się Bogu. Wkrótce zaczęła świecić przykładem życia serafickiego. To było powodem, że po kilku latach wy­słano ją jako ksienię do Foligno, gdzie spotkała się z bł. Angeliną, prze­łożoną generalną żeńskich klasztorów opartych na III regule św. Francisz­ka. Potem była przełożoną w klasztorze św. Elżbiety w Akwili. Tu mia­ła za kierownika duchowego samego św. Jana Kapistrana, który wraz ze św. Bernardynem ze Sieny był propagatorem obserwancji. Pod koniec życia często wpadała w zachwyty nad wielkością Boga, miewała też widzenia i lewitacje. Dnia 18 II 1472 r. posilona świętymi sakramentami zasnęła w Panu. Przed śmiercią upominała i zachęcała sio­stry, aby dokładnie zachowywały regułę i żyły miłością siostrzaną.
Kult jej zatwierdził błogosławiony papież Pius IX dnial7 IX 1847 r.

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   VI Niedzielę zwykłą

  Intencje 16-22.02.2020.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto