22 Marzec 2018 00:03
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 454
Koncert Stinga
Oglądano 2,110
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,857
Ojcze nasz
Oglądano 1,685
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 2,751
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V tydzień Wielkiego Postu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V tydzień Wielkiego Postu
18 – 24 marca 2018 


1. W dniu dzisiejszym rozpoczęły się w naszym kościele rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy włącznie. Prowadzi je nasz współbrat z Gniezna, o. Rafał Zarzycki. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się w gablotach w kruchcie kościoła i na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do owocnego wykorzystania tego szczególnego czasu łaski.


2. W ubiegłą niedzielę podczas Mszy świętych zostało zebrane na tacę z przeznaczeniem na wyposażenie tutejszej świątyni w sumie 3.645 zł. Przy tej okazji informujemy, że rozpoczęliśmy prace projektowe związane z modernizacją ogrzewania nawiewowego kościoła. Za wszelkie wsparcie naszym dobroczyńcom z serca dziękujemy!


3. Zachęcamy do uczestnictwa w ostatnich tegorocznych nabożeństwach wielkopostnych. W naszym kościele Droga krzyżowa jest odprawiana w piątki o godz. 18.15 i o godz. 20.00, a Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i uczczeniem relikwii Krzyża św. w niedziele o godz. 1800. Za pobożne uczestnictwo w nich można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić pamiątkę uroczystego wyjazdu Chrystusa do Jerozolimy, która rozpoczyna okres Wielkiego Tygodnia. Prosimy o zabranie ze sobą palm, które zostaną poświęcone w czasie liturgii. W tym dniu, zwyczajem lat poprzednich, posługujemy sakramentem pokuty i pojednania przez cały dzień bez przerwy.


5. Mając na uwadze troskę o godne przeżycie spowiedzi wielkanocnej prosimy o nieodkładanie go na ostatnią chwilę przed świętami. Przypominamy,
że w konfesjonałach posługujemy na wszystkich Mszach świętych oraz w dni powszednie od godz. 1515 do 1900.


6. W zakrystii są do nabycia publikacje katolickie, kartki świąteczne, świece „Caritas” i dewocjonalia. Można też zamawiać intencje mszalne.


 

22 marca

wspominamy:
W rodzinie Franciszkańskiej:
Św. Benwenut, biskup z I Zakonu (1188-1282).Benwenut Scotivoli urodził się w Ankonie w 1188 r. Studiował w Bolonii prawo pod kie­runkiem św. Sylwestra Guzzoliniego, kanonika z Osimo, założyciela sylwestrynów. Był kapelanem papieskim, a potem archidiakonem w An­konie 1 VIII 1263 r. powierzono mu administrację diecezji Osimo. W roku następnym, 13 III 1264 r., Urban IV mianował go biskupem ordynariuszem. Jako biskup udzielił święceń kapłańskich przyszłe­mu św. Mikołajowi z Tolentino. Żywił głębokie nabożeństwo do św. Franciszka. Z tej racji sprowa­dził do swojej diecezji franciszkanów i sam wstą­pił do I Zakonu. Przyjąwszy habit, żył duchem se­rafickim. Benwenut był wielkim reformatorem. W swej posłudze biskupiej zawsze miał przed oczami chwałę Bożą, pogardę dla bogactw i rzeczy tego świata, nieustanną pra­cę dla dobra własnej duszy i zbawienia zleconych jego trosce. Pociągał ich słowem na­tchnionym, dobrym przykładem i świętym życiem. Zmarł 22 III 1282 r. w 94 roku życia. Papież Marcin IV w 1284 r. zatwierdził jego kult jako świętego. Jest patronem miasta Osimo.


W Kościele Powszechnym:


W Galacji świętych Kalinika i Bazylissy, męczenników. Poszli odwiedzić uwięzionych za wiarę wyznawców i w ten spo­sób sami narazili się na prześladowanie. Nie wiemy niestety, kie­dy dostąpili męczeństwa.


We Flandrii bł. Baldwina z Boucle. Zrazu byl mnichem w benedyktyńskim Mont-Blandin; następnie przeniósł się do An­glii, gdzie próbował życia pustelniczego. Taki sam tryb życia za­inicjował potem pod Gandawą. Baldwin IV, hrabia Flandrii, wspo­mógł go dotacjami i przy ich pomocy założył w końcu opactwo. Później przeszło ono w ręce cystersów. Sam błogosławiony zmarł w r. 1205.


 

Rekolekcje wielkopostne 18-21 marca 2018

Rekolekcje wielkopostne
18– 21 marca 2018
(niedziela-środa)
„Dary Ducha św”
głosi o. Rafał Zarzycki OFMConv


 


18 marca (niedziela)
              Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.

1800     Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym


 19 marca (poniedziałek)


1000 –   Eucharystia z kazaniem
1900 –   Eucharystia z kazaniem
         –   konferencja


20 marca (wtorek)


1000 –   Eucharystia z kazaniem
1900 –   Eucharystia z kazaniem
       –   konferencja


21 marca (środa)


1000 –   Eucharystia z kazaniem
1900 –   Eucharystia z kazaniem
       –   Błogosławieństwo apostolskie z udzieleniem odpustu


Spowiedź podczas każdej Mszy św., ponadto w dni powszednie 15.00 – 19.00 

Lektura na Wielki post

    Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli
„Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: Oto jestem! Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana - czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły”.
(Iz 58,3-14).
     Rozerwać kajdany, wyzwolić się z niewoli – oto chrześcijańska idea postu, który ma prowadzić do wolności w Panu. Najgorsze zniewolenia człowieka zostały ujęte w siedem wad, z którymi często człowiek zmaga się całe życie albo poddaje się im całkowicie.
      Chcemy zatem zaprosić w okresie Wielkiego Postu do walki ze swoimi wadami i każdego tygodnia tego świętego czasu, będziemy brali pod rozważanie kolejną wadę.
     Zapraszamy do uważnej lektury sukcesywnie z kazdym tygodniem w zakładce Wielki Post (w lewej kolumnie) pojawiać sie będą opisy i rozważania na temat poszczególnych Grzechów Głownych!    

Wielki Post 2018

Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   V Tydzień Wielkiego Postu

  Intencje 12.03-24.03.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Wielki Post
  Gorzkie Żale
  Grzechy Główne - Pycha
  Grzechy Główne -
   Chciwość

  Grzechy Główne -
   Nieczystość

  Grzechy Główne -
   Zazdrość

  Grzechy Główne -
   Nieumiarkowanie
   w jedzeniu i piciu

  Grzechy Główne - Gniew
  Grzechy Główne -
   Lenistwo

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto