23 Luty 2018 14:22
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 363
Koncert Stinga
Oglądano 2,024
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,793
Ojcze nasz
Oglądano 1,619
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 2,650
23 Lutego

wspominamy:


W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Izabela Francuska, dziewica z II Zakonu (1225-1270) Izabela była córką króla Francji Ludwi­ka VIII i św. Blanki z Kastylii. Jej bratem był późniejszy król Francji św. Ludwik IX, patron III Zakonu św. Franciszka. Surowo wychowana w rodzinnym zamku miała wpojone zamiłowanie do modlitwy i czy­stości obyczajów. Ciężka i bardzo bolesna choroba nauczyła ją, jak próżne są do­bra i pokusy świata. Z pomocą brata w 1255 założyła w Longchamps pod Paryżem klasz­tor dla klarysek, które przybrały nazwę „mniejszych”. Siostry ćwiczyły się w pokorze i naśladowaniu Matki Bożej. Przy współudziale francisz­kanów i św. Bonawentury Izabela napisała dla nich regułę, którą później zresztą złagodzono. Żywiła głębokie nabożeństwo do Najświętszej Eu­charystii i Matki Bożej. Zmarła w tymże klasztorze 23 II 1270 r. Papież Leon X dnia 11 I 1520 r. potwierdził jej kult jako błogosła­wionej.

Dzieła miłosierdzia

Dzieła wielkopostne:

„Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia”
Jan Paweł II


 Modlitwa
- jako zmiana odniesienia do Boga,

- słowo Boże pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego samego jak i dla całego świata,
- ważne jest, aby otworzyć się na słuchanie słowa Bożego,


Post
- jako zmiana stosunku do samego siebie,

- to nie odmawianie sobie posiłków, ale swoisty czas uwolnienia nas od złudzeń w stosunku do rzeczy.


Jałmużna
- jako zmiana stosunku do bliźnich,

- to obdarowywanie tym z czego mam prawo korzystać, ale tego sobie odmawiam i przekazuję to na cele drugiego człowieka.


Gdzie każda z nich staje się kolejnym krokiem do przywrócenia jedności utraconej przez grzech.

Droga KrzyżowaKłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.15 i 20.00


Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 Gorzkie żale

Gorzkie żale przybywajcie,
Serca nasze przenikajcie…


Gorzkie Żale pozostają nabożeństwem ściśle wielkopostnym. Pozwalają w modlitewnej atmosferze spojrzeć na to, co trudne i przygotować się do wędrowania przez życie z własnym krzyżem na ramieniu, na ziemi nie da się uciec od cierpienia.


Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


Gorzkie żale składają się z następujących pieśni: Pobudka (zwanej również Zachęta), oraz Hymn, Lament duszy nad cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy warianty odmawiane cyklicznie. Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów tak jak różne bywają melodie wykonywanych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy jak: litanie, antyfony, suplikacje oraz kazanie pasyjne. Podejmują one najboleśniejsze problemy nurtujące słuchaczy. Codzienny krzyż dla uczestników Gorzkich Żalów zbliża ich do Chrystusa zmagającego się z cierpieniem i krzyżem.


Nabożeństwa Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym będą odprawiane
w naszym Kościele w niedzielę  o godz.18.00.

 Serdecznie Zapraszamy 


oo. Franciszkanie

Droga Krzyżowa

Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   I Tydzień Wielkiego Postu

  Intencje 18.02-24.02.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto