25 Marzec 2017 21:32
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 1,357
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,297
Ojcze nasz
Oglądano 1,117
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 1,839
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 2,173
Msza z modlitwą o uzdrowienie

WARSZAWSKIE JERYCHO

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej zaprasza do włączenia się w akcję WARSZAWSKIE JERYCHO. Wydarzenie to ma charakter modlitewny, jego głównym elementem jest nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia poczętego, podejmowana wspólnie przez ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty katolickie działające na terenie Warszawy oraz przez mieszkańców stolicy.

Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu, trwająca 7 dni, 24 godziny na dobę, odbędzie się w dniach 25 marca — 1 kwietnia 2017 r. w kaplicy Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (ul. Hoża 53), które na co dzień opiekują się oknem życia i aktywnie angażują się w ochronę życia.

Wszyscy chętni - zarówno osoby prywatne, jak i ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy katolickie działające na terenie Warszawy - mogą włączyć się w WARSZAWSKIE JERYCHO poprzez podjęcie dwugodzinnego dyżuru modlitewnego. Tych, którzy nie zdecydują się na dyżur, zapraszamy do nawiedzenia kaplicy w dogodnym terminie i spędzenia na Adoracji choć kilku chwil.

Aktualności oraz dalsze informacje o inicjatywie znaleźć można na stronie


www.jerycho.ksm.org.pl

Zapisy na dyżury i szczegółowe informacje o akcji:

Magdalena Wójcik
tel.: 603 225 958
m.wojcik@warszawa.ksm.org.pl

 

Wielki Post


Wielki Post
– czas umartwienia? zadumy? refleksji? – niewątpliwie tak!

Ale przede wszystkim to czas nawrócenia i zmiany!!

To czas świadomego przeżywania swojego człowieczeństwa!!! Przeżywania go w sercu…, w duchu nieobłudnej miłości…

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6,16-18)

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2,13a)
Przeżyć dobrze Wielki Post, to odkryć potęgę miłości – miłości, która wyzwala, nadaje sens działaniu, rozwesela serce i daje siebie w ofierze!
Przeżyć dobrze Wielki Post, to przygotować ducha na spotkanie z Panem, to codziennie zabiegać o miłość, to krzewić ją we własnej duszy…

Droga Krzyżowa


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.15 i 20.00

Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 


Dzieła miłosierdzia

Dzieła wielkopostne:

„Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia”
Jan Paweł II

 Modlitwa
- jako zmiana odniesienia do Boga,

- słowo Boże pozwala człowiekowi zrozumieć zamysł Boga w stosunku do niego samego jak i dla całego świata,
- ważne jest, aby otworzyć się na słuchanie słowa Bożego,

Post
- jako zmiana stosunku do samego siebie,

- to nie odmawianie sobie posiłków, ale swoisty czas uwolnienia nas od złudzeń w stosunku do rzeczy.

Jałmużna
- jako zmiana stosunku do bliźnich,

- to obdarowywanie tym z czego mam prawo korzystać, ale tego sobie odmawiam i przekazuję to na cele drugiego człowieka.

Gdzie każda z nich staje się kolejnym krokiem do przywrócenia jedności utraconej przez grzech.

Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Tydzień Wielkiego Postu

  Intencje 12.03-18.03
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Wielki Post
  Gorzkie Żale
  Grzechy Główne - Pycha
  Grzechy Główne -
   Chciwość

  Grzechy Główne -
   Nieczystość

  Grzechy Główne -
   Zazdrość

  Grzechy Główne -
   Nieumiarkowanie
   w jedzeniu i piciu

  Grzechy Główne - Gniew
  Grzechy Główne -
   Lenistwo

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto