26 Luty 2017 01:00
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 1,314
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,259
Ojcze nasz
Oglądano 1,084
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 1,775
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 2,110
26 Lutego

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Antoni z Nagasaki, męczennik z III Zakonu (1584-1597) Urodził się w Nagasaki w chrześcijańskiej rodzinie, ojciec był Chiń­czykiem, matka Japonką. Rodzice oddali go w dzieciństwie na wychowa­nie franciszkanom, u których był ministrantem. Jego zachowanie i po­stępowanie było takie, że nazywano go „małym świętym”. Został póź­niej przyjęty do III Zakonu św. Franciszka. Kiedy franciszkanie i ich współtowarzysze zostali aresztowani, 13-letni Antoni mógł uciec, ale pozostał z nimi, gotowy ponieść śmierć mę­czeńską. Gubernator Nagasaki rzekł pełen podziwu: „Chłopcy, kto wam da­je taką moc, że z radością przyjmujecie męczeństwo? Przecież jesteście w wiośnie życia! Co to za religia, że dzieci przemienia w bohaterów? Dla was śmierć jest radością!”. Gdy Antoni podchodził do krzyża, płaczą­cy rodzice starali się go przekonać, aby wrócił do domu. Antoni odpo­wiedział: „Tato i mamo, nie bójcie się. Pan da mi tyle mocy i odwagi, że nie zadrżę przed śmiercią. Męczeństwo jest dla mnie największym da­rem, jaki Bóg może mi dać. Dlatego na darmo staracie się mnie odwieść od tego, nie potraficie”. Następnie zwrócił rodzicom niebieskie kimono, pod którym był ter- cjarski habit, i skonał na krzyżu ze słowami: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Umarł 5 II 1597 r., mając 13 lat. Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

Również 26 lutego Bł. Maria Ludwika De Angelis, dziewica ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Miłosierdzia (1880-1962) Była zaradną zakonnicą-społecznicą. Poświęciła się służbie chorym dzieciom w Argentynie. Urodziła się 24 X 1880 r. w San Gre- gorio, niewielkiej wiosce w środkowych Włoszech. Na chrzcie otrzymała imię An­tonina. Jej rodzice byli ubogimi, głębo­ko wierzącymi rolnikami. Była najstarsza z ośmiorga rodzeństwa i szybko nauczy­ła się współodpowiedzialności za dom. Rodzinne obowiązki nie pozwoliły jej re­gularnie chodzić do szkoły. Czytać, pisać i liczyć uczyła się sama. 14 XI 1904 r. wbrew woli matki wstąpiła do Zgromadzenia Córek Matki Bożej Miłosierdzia, założonego przez św. Marię Józefę Rosello (1811-1880). Na obłóczynach przyjęła imię zakonne Maria Ludwika. Pierwsze lata życia zakonnego spędziła w miejscowości Riviera Ligure. Pod koniec 1907 r. została wysłana do La Platy w Argentynie. Pracowa­ła w szpitalu dziecięcym, prowadzonym przez zgromadzenie, najpierw jako kucharka, następnie jako przełożona wspólnoty i w końcu, przez ponad 50 lat, jako jej administratorka. Zmarła w La Placie 25 lutego 1962 r. Beatyfikował ją 3 X 2004 r. papież Jan Paweł II

w Kościele Powszechnym;
W Aleksandrii św. Aleksandra, biskupa. Kiedy Ariusz odsłonił przyłbicę, potępił go na synodzie biskupów Egiptu i Libii, a na Soborze Nicejskim razem z 318 ojcami tego uroczystego zgro­madzenia potępienie to potwierdził. Zmarł prawdopodobnie w r. 326, ale dokładnej daty nie znamy.

W Bolonii św. Faustyna, biskupa tego miasta. Umacniał kult religijny i utwierdzał życie chrześcijańskie po jego zmąceniu w czasie prześladowania dioklecjańskiego. Zmarł prawdopodobnie w r. 350. Relikwie spoczywają w katedrze bolońskiej.

 W Gazie, w Palestynie, św. Porfiriusza. Zrazu przebywał w różnych miejscach na samotności. Nabawiwszy się choroby, przywędrował do Jerozolimy i tam cudownie odzyskał zdrowie, a następnie przyjął święcenia kapłańskie. W jakiś czas później przynaglano go do wstąpienia na stolicę biskupią w Gazie. Rządził nią przez blisko ćwierć wieku. Zmarł w r. 480.

20 stycznia

wspominamy:

w rodzinie franciszkańskiej:
Św. Adiut, brat i męczennik z I Zakonu (+1220)

Brat Adiut razem z czterema współ­braćmi został ścięty w Marrakeszu, stoli­cy Maroka, 16 1 1220 r. U zarania zako­nu franciszkańskiego pierwsi bracia oddali życie dla Ewangelii i przykładem swym zapalili wielu naśladowców do świadcze­nia o Chrystusie i Jego Królestwie aż do przelania własnej krwi. Papież Sykstus IV kanonizował Adiuta 7 VIII 1481 r.

Św. Eustochia Calafato, dziewica z II Zakonu (1434-1485)
Eustochia urodziła się w miejscowości Annunziata koło Messyny 25 III 1434 r. jako córka hrabiego Bernarda Calafato i Matyldy Colonny. Na chrzcie św. otrzy­mała imię Smeralda. Od najmłodszych lat wychowywana była pobożnie i reli­gijnie. Gdy miała 11 lat, ojciec pragnął, by poślubiła kupca z Messyny. Ona jed­nak postanowiła poświęcić się Chrystu­sowi za wzorem matki, która wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka i prowadziła w rodzinie życie niemal zakonne. W zakonie Klarysek przyjęła imię Eustochia. Pragnęła upodobnić się do Chrystusa Ukrzyżowanego i uzyskać palmę męczeństwa. Ciało pod­dawała niezwykłym umartwieniom, postom, długim modlitwom.

Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   VII Tydzień Zwykły

  Intencje 19.02-25.02
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto