07 Marzec 2015 06:20
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 88
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 114
Ojcze nasz
Oglądano 164
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 352
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 353
Bóg nie umarł

Witaj

„Nasze” media huczą, całe społeczności podają sobie informacje, że… najgłośniejszy film religijny ostatnich lat od najbliższego piątku (6.03) będzie w kinach w Polsce!

Wszem i wobec mam zaszczyt zaprosić Cię do kina na „Bóg nie umarł”! Robię to z tym wielką radością, że jest to nie tylko piękne wydarzenie filmowe ale przede wszystkim EWANGELIZACYJNE.

W pierwszym tygodniu film jest w aż 108 lokalizacjach w całym kraju (w tym w sieciach Multikino i Helios). Teoretycznie kino jest w zasięgu każdego.

Pisać mogę wiele... najpierw zobacz zapowiedź filmu:


Link zrobić trailera: http://bognieumarl-film.pl/

W wielkim skrócie:
Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich uczelni. W pierwszym semestrze trafia na zajęcia z filozofii prowadzone przez fanatycznego ateistę prof. Radissona. Wykładowca już na pierwszych zajęciach każe studentom napisać na kartce słynne zdanie Fryderyka Nietzschego: „Bóg umarł”, i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy tego nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć lub… udowodnić, że Nietzsche się mylił.


PO CO POWINNO SIĘ IŚĆ DO KINA?
by dać sobie „zastrzyk nadziei” i przypomnieć sobie, że BÓG JEST DOBRY.
by wrócić „mocniejszy” duchowo
by wesprzeć ewangelizację przez film
by zmobilizować kina do wspierania dzieł chrześcijańskich
by spędzić naprawdę miły wieczór

YouTube Video

Gorzkie żale

Gorzkie żale przybywajcie,
*Serca nasze przenikajcie…

Gorzkie Żale pozostają nabożeństwem ściśle wielkopostnym. Pozwalają w modlitewnej atmosferze spojrzeć na to, co trudne i przygotować się do wędrowania przez życie z własnym krzyżem na ramieniu, na ziemi nie da się uciec od cierpienia.

Któryś za nas cierpiał rany,
*Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

Gorzkie żale składają się z następujących pieśni: Pobudka (zwanej również Zachęta), oraz Hymn, Lament duszy nad cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną. Całość nabożeństwa podzielona jest na trzy warianty odmawiane cyklicznie. Przebieg nabożeństwa bywa różny, zależny od lokalnych zwyczajów tak jak różne bywają melodie wykonywanych śpiewów. Poza wymienionymi pieśniami mogą pojawić się również takie elementy jak: litanie, antyfony, suplikacje oraz kazanie pasyjne. Podejmują one najboleśniejsze problemy nurtujące słuchaczy. Codzienny krzyż dla uczestników Gorzkich Żalów zbliża ich do Chrystusa zmagającego się z cierpieniem i krzyżem.

Nabożeństwa Gorzkich Żalów z kazaniem pasyjnym będą odprawiane
w Naszym Kościele
w niedzielę  o godz.:18.00

Zapraszamy Drogich Sympatyków

o. Franciszkanie

Droga Krzyżowa


Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie
Okres Wielkiego Postu to rozważanie Męki i Śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, to przeżywanie Drogi Krzyżowej, czyli adoracyjnego i symbolicznego odtworzenia drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu.


...Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją odkupił świat"
Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. Droga Krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ze względu na bogatą symbolikę stają się rozważaniami medytacyjnymi.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będą odprawiane w Naszym Kościele
w piątek o godz.:18.30

Zapraszamy Drogich Sympatyków
oo. Franciszkanie
 


Wielki Post


Wielki Post
– czas umartwienia? zadumy? refleksji? – niewątpliwie tak!

Ale przede wszystkim to czas nawrócenia i zmiany!!
To czas świadomego przeżywania swojego człowieczeństwa!!! Przeżywania go w sercu…, w duchu nieobłudnej miłości…

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. (Mt 6,16-18)

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2,13a)
Przeżyć dobrze Wielki Post, to odkryć potęgę miłości – miłości, która wyzwala, nadaje sens działaniu, rozwesela serce i daje siebie w ofierze!
Przeżyć dobrze Wielki Post, to przygotować ducha na spotkanie z Panem, to codziennie zabiegać o miłość, to krzewić ją we własnej duszy…

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
    I Niedzielę Wielkiego Postu

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   II Niedzielę Wielkiego Postu

  Intencje 01-03-07-03
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
  Gorzkie żale
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto