17 Luty 2019 03:20
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,024
Koncert Stinga
Oglądano 2,649
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,292
Ojcze nasz
Oglądano 2,097
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,431
17 Lutego

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Łukasz Belludi, uczeń św. Antoniego, kapłan z I Zakonu (ok. 1195-1285)
Urodził się około 1195 r. w Padwie. Latem 1220 r. św. Franciszek wybudował mały klasztor przy kościółku Najświęt­szej Maryi Panny w Arcelli. Tam właśnie bł. Helena Enselmini poprosiła o habit klarysek, a młody kapłan Łukasz Belludi o habit braci mniejszych.
Przez 7 lat Łukasz żył w Arcelli ja­ko apostoł Słowa Bożego, wiodąc życie umartwione. W tym czasie napisał swo­je Sermones (Kazania), które znajdują się w wielu kodeksach. W 1227 r. spotkał się ze św. Antonim z Padwy, któ­ry zostawszy ministrem prowincjalnym, wybrał sobie do pomocy o. Łu­kasza. Był ze św. Antonim w Rzymie, gdy ten głosił w Wielkim Poście kazania przed papieżem Grzegorzem IX. Brał udział w kapitule general­nej w 1230 r., kiedy przeniesiono relikwie św. Franciszka z kościoła św. Jerzego do nowo wybudowanej bazyliki pod jego wezwaniem. Gdy św. Antoni podupadał na zdrowiu, zawsze mu towarzyszył, aż do jego śmier­ci dnia 13 VI 1231 r.
Łukasz Belludi zmarł w 1285 r. Miał 90 lat, z czego 65 przeżył w Za­konie Braci Mniejszych.
Papież Pius XI dnia 18 V 1927 r. zatwierdził jego kult.

Koncert

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    V Niedzielę zwykłą

  Intencje 17-23.02.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto