Sierpień 29 2014 17:00:43
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 611
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 428
Z dalekiego kraju
Oglądano 400
Czuwanie

Grupa biblijno-modlitewna

29 sierpnia

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Błogosławieni Jan z Perugii
, kapłan, i Piotr z Sassoferrato, brat, męczennicy z I Zakonu (+l231). Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpili przed 1221 r. i należeli do gorliwych uczniów św. Franciszka. Około 1221 r. św. Franciszek wysłał grupę swych uczniów misjonarzy do Maurów w Hiszpanii. Wśród nich byli także o. Jan z Perugii i brat Piotr z Sassoferrato. Po przybyciu do Hiszpanii odłączyli się od grupy i udali do Teruel w Aragonii. Wnet pozyskali ludzi, których pociągał autentyczny duch ewangeliczny serafickiego Biedaczyny Wybudowano im klasztorek z 2 celami obok maleńkiego kościoła Grobu Bożego. Przebywali tam 10 lat i byli zbudowaniem dla biednych. W wigilię św. Michała Archanioła, 28 IX 1238 r., król Aragonii wszedł do Walencji i zajął miasto. Król Azot zgodnie z obietnicą przyjął chrzest św. i przekazał Jakubowi całe królestwo. Również król Jakub spełnił obietnicę, dając Azotowi pałac i zapewniając spokojne życie. W jakiś czas potem król Azot przekazał braciom mniejszym pałac, aby zamienili go na klasztor celem naprawienia wielkiego zła dokonanego na bł. Janie z Perugii, bł. Piotrze z Sassoferrato i na wielu innych męczennikach”. Papież Klemens XI potwierdził ich kult 31 1 1705 r.

W Kościele Powszechnym:

Wspomnienie męczeńskiej śmierci Jana Chrzciciela. W dniu 24 czerwca wspominaliśmy postać tego Chrystusowego Prze­słań ca, który nie giął się jak trzcina na wietrze i który stał się kimś więcej aniżeli prorocy. Rozważaliśmy też w szczególności jego cudowne narodzenie. Dziś stawiamy sobie przed oczy Jano­wą śmierć. Bo Jan nie ugiął się przed królem i śmiało ganił He­rodowe gorszące kazirodztwo. Zniósł za to uwięzienie w lochach Macherontu, a potem, na życzenie Salome, córki Herodiady, zgi­nął ścięty mieczem. Nie miał jeszcze wówczas czterdziestu lat. Rzymie św. Sabiny. Była zapewne fundatorką staro­żytnej bazyliki, której główne zarysy są po dziś widoczne w Wie­cznym Mieście. Legenda, którą prawdopodobnie zredagowano w VI stuleciu i której zaufać nie można, uczyniła z niej męczen­nicę pierwszych wieków.

W Theretchia Gebaba, w Abisynii, bł. Michała Ghebra, męczennika. W r. 1844 przeszedł na katolicyzm, a w siedem lat później św. Justyn de Jacobis wyświęcił go na kapłana. Gorliwie apostołował wśród ziomków, ale wzbudzało to zazdrość i niena­wiść abisyńskiego abuna Salame. Za jego to namową cesarz The-odoros H kazał go uwięzić, a następnie torturować. Zmarł w wię­zieniu na skutek ran w r. 1855. Na krótko przed śmiercią przy­jęto go do łazarzystów. Michała beatyfikował w r. 1926 Pius XI.

Matki Boskiej Częstochowskiej

26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej


Uroczystość NMP Częstochowskiej, obchodzona 26 sierpnia, ściśle związana jest z sanktuarium maryjnym w Częstochowie, w którym od końca XIV wieku otaczany jest wielką czcią obraz Bożej Rodzicielki. Pochodzenie obrazu, osnute legendami, pozostaje dotąd niewyjaśnione. Jasnogórski wizerunek Maryi bardzo przypomina bizantyjską ikonę z końca X wieku, znajdującą się w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej.
Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XIX Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - zawieszona lipiec, sierpień

W dni powszednie:
6:30, 8:00*,
10:00, 19:00
* - zawieszona na czas remontu

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXI Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 24.08-30.08
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto