Kwiecień 23 2014 12:36:39
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański    Zakon Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Szkoła    Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Pod Prąd
Piosenka kanonizacyjna ,,Pod prąd" będzie nam towarzyszyć podczas obchodów kanonizacyjnych. Zachwycający brzmieniem, o wyjątkowej linii melodycznej utwór nie pozostawia nikogo obojętnym. Atutem projektu są także znani wykonawcy: Wojciech Waglewski, Adam Nowak, Jorgos Skolias, Sebastian Karpiel-Bułecka, chór JP2.
Oglądano 96
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 82
Z dalekiego kraju
Oglądano 84
Myśl Jana Pawła II
Msza o Uzdrowienie

Życzenia

 

W imieniu naszej wspólnoty franciszkanów posługujących przy tej świątyni

życzymy Wam, Drodzy Siostry i Bracia, by

Zmartwychwstały Chrystus,

który przychodzi do Apostołów

pomimo zamkniętych drzwi,  

otwierał w Was te miejsca, które są jeszcze przed Nim zamknięte. 

Niech Jego pokój zwycięża w Was wszelki lęk i smutek.

Niech się udziela Waszym bliskim i znajomym.

Noc Wielka

WIELKA SOBOTA

Tego dnia panuje wielka cisza - Jezus nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić, uszanował odpoczynek szabatu odpoczywając po trudzie odkupienia jak Bóg Ojciec odpoczął po trudzie stworzenia świata. Dlatego w Kościele ustaje wszelka akcja. Jedynym działaniem Kościoła jest Liturgia Godzin i rozważanie Słowa Bożego. I my uszanujmy odpoczynek sobotni modląc się, poszcząc oczekujmy zmartwychwstania Jezusa. Wszelkie praco przełóżmy na okres poprzedzający triduum, także spowiedź św.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Noc od sobotniego zmroku jest już NIEDZIELĄ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGOpowinna być czuwaniem na cześć Pana. Kościół daje jej pierwsze i wyjątkowe miejsce w liturgii całego roku.

Wigilia Paschalna, w czasie której Izraelici czuwali w nocy oczekując przyjścia Pana, aby ich wyzwolił z niewoli faraona, była przez nich obchodzona jako doroczna pamiątka. Dziś wiemy, że była ona zapowiedzią prawdziwej Paschy Chrystusa - nocy, w której „Chrystus skruszywszy więzy śmierci jako zwycięzca wyszedł z Otchłani". Ta noc jest także oczekiwaniem powtórnego przyjścia Jezusa, a „szczęśliwi ci, których Pan zastanie czuwających".

Pierwsza część Wigilii Paschalnej to Liturgia Światła i Orędzie Wielkanocne. Liturgia Światła rozpoczyna się poza murami kościoła w zupełnej ciemności. Ciemność jest obrazem niewoli i śmierci, która groziła Izraelitom w Egipcie, także naszej rzeczywistości grzechu. Rozpalany słup ognia jest słupem, który walczył w obronie Izraela wyprowadzając go z niewoli, a nas wyprowadza z ciemności grzechu ku światłości nowego życia. Od tego ognia rozpala się paschał, który symbolizuje Chrystusa - Światłość świata, a od paschału rozpala świece cały lud. To rozszerzanie się światła paschału obrazuje rozszerzanie się Ewangelii na cały świat. Zapalony paschał wprowadza nas w mury kościoła. Orędzie Wielkanocne - Exultet śpiewane przez kapłana, opiewa Boży plan zbawienia.

 Dalej następuje czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Liturgia Słowa zawiera siedem czytań ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu. W ten sposób Kościół poczynając od Mojżesza i wszystkich proroków wyjaśnia nam paschalne misterium Chrystusa. Pomiędzy czytaniami Starego i Nowego Testamentu śpiewany jest hymn „Chwała na wysokości Bogu"    i radośnie rozbrzmiewają uciszone w Wielki Czwartek instrumenty muzyczne.

Trzecia część to liturgia chrzcielna, która przypomina nam, że dzięki mocy zmartwychwstania Jezusa staliśmy się ludem Bożym. W czasie niej ma miejsce śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej, a następnie wszyscy ze świecami w dłoniach odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne.

Czwartą częścią tej liturgii a zarazem jej szczytem jest sprawowanie Eucharystii, ponieważ jest ona w pełni sakramentem paschalnym - uobecnieniem ofiary krzyżowej i zmartwychwstania Chrystusa. Sprawuje się ją w sposób piękny i uroczysty, by śpiewem ogłosić światu, że Chrystus zmartwychwstał i żyje.

Kościół w tej wielkiej paschalnej radości pragnie przedłużyć okres świąteczny, dlatego wprowadza dni oktawy Wielkiej Nocy, co więcej, przedłuża świętowanie na całe pięćdziesiąt dni aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, wszystkie te dni traktując jako jeden dzień świąteczny, a nawet jako „wielką niedzielę".

23 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Idzi z Asyżu
, uczeń św. Franciszka, brat z I Zakonu (+1262)

Urodzony w Asyżu Idzi był jednym z pierwszych uczniów św. Franciszka. Był człowiekiem prostym, łagodnym, sympa­tycznym, zatopionym w Bogu. Wyrzekł się wszystkiego, co posiadał, i by całkowicie oddać się ubo­giemu i pokornemu Jezusowi, poszedł za Franciszkiem. Kierowany duchem po­bożności odbywał pielgrzymki do miejsc świętych i sanktuariów.

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   Niedzielę Wielkanocną

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00

W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   Niedzielę
   Zmartwychwstania

  Intencje 20.04-19.04
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
  Program obchodów
   kanonizacji
   w Warszawie

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe foto