24 Kwiecień 2018 03:38
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 538
Koncert Stinga
Oglądano 2,206
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 1,921
Ojcze nasz
Oglądano 1,753
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 2,844
24 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Fidelis z Sigmaringen, kapłan i męczennik z I Zakonu (1578-1622)
Marek Roy (w zakonie Fidelis) urodził się w 1578 r. w Sigmaringen (Niemcy). Był synem burmistrza. Studia wyższe za­kończył w 1601 r. W latach 1604-1610 podróżował po Włoszech, Francji i Hisz­panii. W 1611 r. uzyskał doktorat obojga praw. W 1622 r. papież Grzegorz XV założył komisję, która przeobraziła się w Kongre­gację Rozkrzewiania Wiary. Miała ona za cel roztoczenie opieki nad misjami kato­lickimi tak w krajach pogańskich, jak też w tych, które odłączyły się od Kościoła na skutek schizmy czy też refor­macji. Utworzone rejony powierzono zakonom. Rejon Recji (Szwajca­ria) komisja papieska powierzyła kapucynom, a ci oddali go w opiekę o. Fidelisa. On szedł od miasta do miasta, od wioski do wioski i w kaza­niach, dyskusjach, pismach starał się jednać innowierców z Kościołem. Udało mu się nawrócić kilku możnych panów, a to zaniepokoiło niektó­rych protestantów, postanowili się więc go pozbyć. Przyjął od nich za­proszenie do wygłoszenia kazania i dyskusji. Święty przeczuwał zasadz­kę, ale poszedł do Seewis. Na ambonie była karteczka z napisem: „Dzi­siaj przemawiasz już ostatni raz”. Było to 24 IV 1622 r. Relikwie jego spoczywają w katedrze w Chur (Szwajcaria), a relikwia gło­wy w Feldkirch (Austria). Jego beatyfikacji dokonał papież Benedykt XIII w 1729 r., a kanoni­zacji papież Benedykt XIV dnia 29 VI 1746 r.

22 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Franciszek z Fabriano, kapłan z I Zakonu (1261-1322)
Błogosławiony Franciszek urodził się w Fabriano koło Ankony. Jego ojcem był lekarz Compagno Venimbene, a matką Małgorzata di Federico. Pobożne opo­wiadanie głosi, że jako chłopczyk poważ­nie zachorował. Wówczas matka odbyła z nim pielgrzymkę do grobu św. Francisz­ka z Asyżu i ofiarowała go z prośbą o wy­zdrowienie. Została wysłuchana. W wieku 16 lat, po ukończeniu studiów filozoficznych, przywdział ha­bit św. Franciszka. Podczas nowicjatu, który odbywał w Fabriano, otrzy­mał pozwolenie udania się do Asyżu, by zyskać odpust Porcjunkuli. Tam spotkał brata Leona, spowiednika i sekretarza św. Franciszka, od które­go dowiedział się, w jaki sposób Biedaczyna otrzymał ten odpust. Fran­ciszek ponadto czytał „pisma” brata Leona.
Umarł w  IV 1322 r. Miał wtedy 61 lat, z czego 45 przeżył w zakonie, heroicz­nie służąc Bogu i ludziom. Kult jego potwierdził 1 IV 1775 r. papież Pius VI.

 
Film o Maksymilianie Kolbe

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    IV Niedzielę Wielkanocna

  Intencje 22-28.04.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Wielki Post
  Gorzkie Żale
  Grzechy Główne - Pycha
  Grzechy Główne -
   Chciwość

  Grzechy Główne -
   Nieczystość

  Grzechy Główne -
   Zazdrość

  Grzechy Główne -
   Nieumiarkowanie
   w jedzeniu i piciu

  Grzechy Główne - Gniew
  Grzechy Główne -
   Lenistwo

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto