30 Styczeń 2015 06:48
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Rok Życia Konsekrowanego
  Rozpoczęcie Roku Życia
   Konsekrowanego

  List Papieża Franciszka
  List na rozpoczęcie
   roku życia
   konsekrowanego

  Życie Konsekrowane
  Urbis et orbis
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Koncert Stinga
Oglądano 17
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 66
Ojcze nasz
Oglądano 125
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 273
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 293
Msza o Uzdrowienie

Okres Zwykły

Okres Zwykły w ciągu roku

Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w Kościele Okres Bożego Narodzenia, choć w tradycji polskiej trwa on do 2 lutego- święto Matki Bożej Gromnicznej. W czasie Okresu Zwykłego obchodzi się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele.

Okres Zwykły składa się z dwóch części:
1. pierwsza rozpoczyna się w poniedziałek po święcie Chrztu Pańskiego i trwa do wtorku przed Środą Popielcową (obejmuje około 4-6 tygodni),
2. powtórnie Okres Zwykły zaczyna się w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i kończy przed I Nieszporami I Niedzieli Adwentu.

Ofiarowanie Pańskie
Ofiarowanie Pańskie 2 lutego
Matki Bożej Gromnicznej

Czterdzieści dni po Bożym Narodzeniu w Kościele obchodzi się święto Ofiarowania Pańskiego, dawniej zwane świętem Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny, a w tradycji polskiej świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było ważnym wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Według Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez czterdzieści dni po urodzeniu chłopca, a przez osiemdziesiąt dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała nieczysta. Nie wolno jej było dotykać niczego świętego ani wchodzić do świątyni. Po upływie tego czasu matka musiała przynieść do świątyni jednorocznego baranka. "Jeśli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną za nią i będzie oczyszczona" (Kpł 12,8).

30 stycznia

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Św. Hiacynta Mariscotti, zakonnica z III Zakonu Regularnego (1585-1640)
Hiacynta, córka Marka Antoniu­sza Mariscottiego i Oktawii z Orsinich, urodziła się w Vignanello koło Viterbo w 1585 r. Jej starsza siostra była klary­ską w klasztorze św. Bernardyna w Viterbo. Hiacynta natomiast nie zdradzała żadnych zainteresowań życiem klauzuro­wym. Lubiła zabawy, gdzie mogła ukazy­wać swoje wdzięki i elegancję. Ojciec, zaniepokojony jej zachowaniem i postępo­waniem, postanowił oddać ją do klaszto­ru, gdzie przebywała jej starsza siostra. Wstąpiwszy do klasztoru, nie zmieniła swego postępowania. Zmożona ciężką i bolesną cho­robą leżąc jak Łazarz na łożu cierpienia, miała dosyć czasu, by zastano­wić się nad swym postępowaniem. Poznała wtedy, jak zawodne są w nie­szczęściu przyjaźnie ludzkie, jak złudne i przemijające rozkosze ziemskie. Zaczęła gorzko żałować zmarnowanych lat. Przyrzekła Bogu, że jeśli wy­zdrowieje, zmieni się. Dotrzymała obietnicy. Gdy poczuła się lepiej i opu­ściła łoże, oddała się pokucie i modlitwie. Zaczęła zachowywać regułę zakonną i oddawać się uczynkom miłosierdzia. Z pomocą bogatej rodzi­ny łagodziła cierpienia ludzkie, nawiedzała więzienia, szpitale, przytułki, spełniając tam najniższe posługi. Całe miasto patrzyło w podziwie, jak tak można pani prowadzi życie surowe i jak ofiarnie służy nędzy ludz­kiej. Wprowadziła 40-godzinne nabożeństwo w ostatnich trzech dniach karnawału, aby łaska Boża pociągnęła do siebie osoby oddane grzesznej zabawie. Umarła w Viterbo 30 I 1640 r. Papież Pius VII zaliczył ją w poczet świętych 24 V 1807 r.

Bł. Carmen z Torrente, dziewica i męczennica, współpracownica tercjarzy kapucynów (1888-1937).
Carmen Garcia-Moyón urodziła się 13 IX 1888 r. w Nantes (Francja) w rodzinie Hiszpana i Francuzki. Religijnie wychowana, szybko ujawniła swą wrażliwość na wartości chrześcijańskie, których później będzie bro­nić ze wszystkich sił. Była kobietą o bohater­skim charakterze i bezgranicznej uprzejmo­ści, odczuwającą w swym wnętrzu Boży za­pał, niczym nowy św. Jan Eudes wobec prze­ciwnika, by bronić praw swoich i Kościoła. Na początku nowego stulecia rodzina Garcia-Moyón powróciła do Hiszpanii, osiadając w Segorbe, w prowin­cji Castellon. Z pewnością pod wpływem kontaktów Carmen z ducho­wymi córkami o. Alojzego Amigo pojawiło się u niej pragnienie pójścia drogą powołania zakonnego. 1111918 r. wstąpiła do Zgromadzenia Tercjarek Kapucynek, lecz nie odnowiła ślubów zakonnych. W 1926 r. odnajdujemy ją w Torrente, w prowincji Walencja. Spoty­ka się z braćmi z konwentu Monte Sion. Po pewnym czasie Francuzka, jak jest nazywana, angażuje się w nauczanie katechizmu dzieci przebywających w konwencie, troszczy się o paramenty liturgiczne. W swoim domu uczy dziewczęta gotowania, szycia i haftu. Jest prawdziwą kate­chetką, działaczką społeczną i współpracownicą w parafii. Jej religijne przekonania prowadzą ją do gwałtownej śmierci w nocy 30 1. 1937 r. w Barranc de les Canyes, naprzeciw domu de Camineros. Jej ostatnie słowa brzmią: „Niech żyje Chrystus Król!". Papież Jan Paweł II beatyfikował ją 11 III 2001 r. w grupie 233 mę­czenników hiszpańskich.

w Kościel Powszechnym
W Maubeuge, we Francji, św. Aldegundy. Podobno po­chodziła z rodziny spokrewnionej z Dagobertem I. Wcześnie przy­jęła welon dziewic, a potem przewodniczyła społeczności, która zebrała się u jej boku. Udarowana nadzwyczajnymi łaskami, Alde-gunda odeszła do Pana w r. 684.

Na Cyprze św. Teofila, mężnego dowódcy floty Kybyra-jotów. Piraci uprowadzili go, a następnie wydali w ręce kalifa Haruna-el-Raszyda. Zginął z rąk rozfanatyzowanego tłumu, świę­tującego zakończenie ramadanu. Stało się to w r. 792.

W Viterbo św. Hiacynty Marescotti. Wywodziła się z rzymskiej rodziny książąt Orsinich. W dziewiętnastym roku życia wstąpiła do klarysek. Mimo kontemplacyjnego charakteru klasz­toru, w którym żyła, rozwijała szeroką działalność charytatywną i obejmowała nią wszelką nędzę, wśród niej także więźniów. Mia­sto zawdzięcza jej ponadto wprowadzenie czterdziestogodzinnego nabożeństwa. Zmarła w r. 1640.

Rok Życia Konsekrowanego

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
    III Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   III Niedzielę Zwykłą

  Intencje 25.01-31.01
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto