Październik 25 2014 11:44:27
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 45
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 52
90 sekund, które musisz zobaczyć!
Masz jedno życie dobrze je wykorzystaj
Oglądano 58
Pod Prąd
Oglądano 852
Pater Noster - śpiewane przez Jana Pawła II
Oglądano 579
Msza z modlitwą o uzdrowienie

Rozważania o Różańcu cz. III

Jerzy Szyran OFMConv

 FORMY I STRUKTURA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

      Tradycja i czasy współczesne wprowadziły do różańca wiele form jego wspólnego i indywidualnego odmawiania. Można, zatem odmawiać go wczesnym rankiem, podążając do pracy, czy w gronie rodziny celebrować swoiste nabożeństwo liturgiczne.

 1. Rytm odmawiania różańca w rodzinie

     Wspólne odmawianie różańca w rodzinie może odbywać się na kilka sposobów:

  • codzienne odmawianie jednej części;
  • codzienne odmawianie jednej tajemnicy.

Obie formy mogą być, poprzedzone odczytaniem ewangelicznego opisu rozważanej tajemnicy. Modlitwie różańcowej winien przewodniczyć ojciec lub matka, angażując do recytacji poszczególnych tajemnic pozostałych członków rodziny. Najlepiej na wspólną modlitwę przeznaczyć porę wieczorną, gdy wszyscy członkowie rodziny są już w domu. Wtedy wszyscy gromadzą się przed domowym ołtarzem lub innym świętym wizerunkiem (np. ikoną), i głośno recytują modlitwę, kończąc ją przepisanymi modlitwami w celu uzyskania odpustu.

     Za odmówienie jednej części różańca w kościele, kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu można zyskać odpust zupełny, spełniając uprzednio następujące warunki:

  • intencja otrzymania odpustu;
  • stan łaski uświęcającej;
  • brak przywiązania do grzechu, nawet powszedniego;
  • przyjęcie Komunii świętej w dzień zyskania odpustu;
  • modlitwa w intencjach papieża.

     Za odmówienie różańca prywatnie można zyskać odpust cząstkowy, spełniając następujące warunki:

  • intencja zyskania odpustu;
  • stan łaski uświęcającej;
  • modlitwa w intencjach papieża.

Tego rodzaju odpust można zyskać kilka razy w ciągu dnia, za każdym razem, gdy odmówi się kolejną część różańca.

 

Płyta Scholi działającej przy naszym Kościele

Śladem Ubogiego

Powstało w gronie osób blisko związanych z warszawskim kościołem franciszkanów. Stanowi owoc ponad dwóch lat uważnego wsłuchiwania się w pouczenia  duchowe św. Franciszka z Asyżu, który – jak się wyraził jego współbrat i pierwszy biograf „cały stał się nie tylko modlącym się, co samą modlitwą”

Tytuł nagrania nawiązuje do przebytej przez nas w tym okresie duchowej drogi, pośród której słowa i życie Biedaczyny – „ubogiego”, który odnalazł swe wszystko „u Boga” – niezmiennie zapraszały do podążania za nim  ku Ojcu śladem ubogiego i pokornego Pana Chwały.

Kolejne utwory są modlitwą lub modlitewną medytacja. Każdy z nich powstał pośród modlitwy i stanowi zaproszenie do modlitwy. Niech wybrzmi ona i w Tobie wzbudzonym przez samego Boga pragnieniem coraz głębszej modlitwy serca oraz wywyższania „Stwórcy i Zbawiciela naszego, który jest błogosławiony, godny miłości i ukochany na wieki”

o. Marek Sykuła 

Płyta do nabycia w zakrystii naszego Kościoła

 

25 października

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Błogosławione Maria Jezus Masia Ferragut (1882-1936), Maria Weronika Masia Ferragut (1884-1936) i Maria Felicyta Masia Ferragut (1890-1936), dziewice i męczennice z II Zakonu

Trzy błogosławione zakonnice to trzy siostry - córki Wincentego Masia i Teresy z domu Ferragut, którzy mieli siedmioro dzieci, spośród których pięć córek wstąpiło do klasztoru klauzurowego, a jedyny syn został kapucynem.
Maria Jezus Masia Ferragut urodziła się 12 11 882 r. w Algemesi (Hiszpania). Ochrzczona została jeszcze tego samego dnia przez proboszcza Jo-achima Cabanesa, bierzmowana 19 V 1899 r. w parafii św. Jakuba Apostoła w Algemesi przez arcybiskupa Walencji Sebastiana Herrero y Espinosa de los Monteros. Habit zakonny przywdziała w klasztorze Klarysek Kapucynek w Agullent dnia 13 XII 1900 r., a śluby złożyła 16 1 1902 r.
Maria Weronika Masia Ferragut urodziła się 15 VI 1884 r. w Algemesi. Ochrzczona została następnego dnia przez księdza Józefa Sanchisa, a bierzmowanie przyjęła 19 V 1899 r. Do klasztoru Klarysek Kapucynek wstąpiła w Agullent, przyjmując habit zakonny 18 I 1903 r. Pierwszą profesję złożyła 26 I 1904 r., a wieczystą 10 IV 1907 r.
Maria Felicyta Masia Ferragut urodziła się 28 VIII 1890 r. w Algemesi. Przyjęła habit zakonny w klasztorze Kapucynek w Agullent 17IV1909 r., śluby czasowe złożyła 20 IV 1913 r., a wieczyste 26 IV 1916 r.Trzy siostry były bardzo szanowane przez wspólnotę. Ich pobożność była mocna i ugruntowana, wpojona jeszcze przez pobożną matkę. Były szczególnie oddane modlitwie, pokorne i zawsze gotowe do ofiarności wobec innych sióstr. Odznaczały się nabożeństwem do Eucharystii, Najświętszej Dziewicy i w szczególny sposób do Męki Pańskiej. Zostały aresztowane 19 X 1936 r. przez milicjantów, o czwartej po południu, wraz z jeszcze inną swoją siostrą augustianką z klasztoru w Beniganim, Józefą od Oczyszczenia Masia Ferragut (ur. 10 VI 1887). Osiemdziesięciotrzy- letnia Teresa, matka zakonnic, nie chciała ich opuścić i udała się razem z nimi. Zostały uwięzione w klasztorze Fons Salutis, który służył wówczas jako więzienie, gdzie przebywały 8 dni. Na koniec podzieliły wszystkie ten sam los. Zostały stracone w miejscowości Alzira na miejscu zwanym Cruz cubierta, 25 X 1936 r. Szczątki doczesne pięciu męczenniczek zostały pochowane w Alzirze, a obecnie spoczywają w rodzinnej parafii w Algamesi. Papież Jan Paweł II beatyfikował je 11 III 2001 r. w Rzymie w grupie 233 męczenników hiszpańskich.

 

 

Różaniec

‘’Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen’’

Październik jest wyjątkowym miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Różaniec jest modlitwą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Maryi, w której rozważa się jej cnoty i obecność podczas misji Jezusa nawiązując do ważnych wydarzeń zaczerpniętych z Ewangelii. Różaniec może odmienić nasze życie zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie. Dzięki tej modlitwie możemy stawać się lepszymi, odważnie i radośnie iść przez życie i bardziej zbliżać się do Boga przez Jego Matkę. Zobaczmy zatem co jest treścią Różańca:

- część I dotyczy dogmatu wcielenia- Syn Boży stał się człowiekiem,

- część II, dodana przez Ojca Św. Jana Pawła II, to tzw. tajemnice światła, opowiadające o najważniejszych wydarzeniach z życia publicznego Jezusa Chrystusa.

- część III to dogmat odkupienia- Syn Boży umarł za nasze grzechy na Krzyżu i w ten sposób uwolnił nas od kary za grzech,

- część IV to dogmat o zbawieniu- przez swoją Mękę śmierć i zmartwychwstanie Jezus dał nam udział w życiu wiecznym,

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XXIX Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXVIII Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 19.10-25.10
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto