22 Październik 2019 01:32
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,511
Koncert Stinga
Oglądano 3,143
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,679
Ojcze nasz
Oglądano 2,442
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 4,000
10 października

 wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:
Św. Daniel, kapłan i męczennik z I Zakonu (+l227)
Sześciu kapłanów: Daniel, Anioł, Samuel, Leon, Mikołaj, Hugolin oraz brat Donnin z Zakonu Braci Mniejszych poprosiło ministra generalnego brata Eliasza, aby mogli wyjechać do Maroka i głosić Ewangelię Chrystusa. Otrzymawszy pozwolenie, udali się przez Aragonię do Ceuty w Maroku. Piątkowej nocy 1 X przygotowywali program nauczania. Po odbyciu spowiedzi św. i pełnym uczestnictwie w Eucharystii rankiem pojawili się na ulicach i placach Ceuty i napełnili miasto nauką Chrystusa.

Szybko jednak zostali pochwyceni, uwięzieni i skazani na karę śmierci. Daniel został ścięty 10 X 1227 r. Papież Leon X zatwierdził jego kult jako świętego 22 11516 r.

 Również 10 października Bł. Maria Angela Truszkowska, dziewica i zakonnica III Zakonu Regularnego (1825-1899), założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Cantalice (felicjanek)
Maria Angela Truszkowska urodziła się 16 V 1825 r. w Kaliszu w głęboko religijnej rodzinie ziemiańskiej. Na chrzcie św. otrzymała imiona Zofia Kamila. Religijna atmosfera domu państwa Truszkowskich sprzyjała budzącej się pobożności dziecka. To matka uczyła ją małych wyrzeczeń na korzyść innych i modlitwy, prowadziła do Domu Bożego. W miarę jak mała Zofia wzrastała, coraz bardziej uwidaczniały się jej zalety, choć na ich tle można było dostrzec pewne zarodki wad: upór, skrytość, skłonność do niecierpliwości oraz władczość jednocześnie dostrzegało się nieśmiałe zarysy jej duchowej sylwetki. By jeszcze bardziej oddać się tym posługom, wraz ze swoją krewną wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka. Jednak myśl o życiu klasztornym nie dawała jej spokoju. Najpierw zamierzała wstąpić do klasztoru Wizytek, ale jakoś nie mogła się zdecydować. Widząc to, jej spowiednik ks. biskup Rzewuski nakazał jej złożyć zobowiązanie na piśmie, że nie wstąpi do klasztoru, ale pozostanie przy chorym ojcu aż do jego śmierci. Zofia jednak coraz częściej znikała z domu, by służyć ubogim. W służbie tej pomagała jej kuzynka i wierna przyjaciółka Klotylda Ciechanowska.

21 XI 1855 r. obie poświęciły się Najświętszej Maryi Pannie, obiecując rozwijać dzieło rozpoczęte z woli Bożej. Tę właśnie datę przyjmuje się jako dzień narodzin zgromadzenia. Maria Angela (bo takie przybrała imię zakonne) została jego przełożoną generalną. Kierownikiem duchowym s. Angeli został kapucyn o. Honorat Koźmiński, któremu była całkowicie posłuszna i do którego zwracała się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi zgromadzenia.  Odznaczała się też wielkim kultem Eucharystii. Znane były jej codzienne długie adoracje. Zabiegała również o to, by zgromadzenie uzyskało przywilej całodniowego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Maria Angela była również gorącą czcicielką Maryi. Od Niej przyjęła wzór doskonałego posłuszeństwa, męstwa w cierpieniu. Wszystkie swoje siostry oddała uroczyście Niepokalanemu Sercu Maryi.
Maria Angela zmarła w Krakowie 10 X 1899 r. Beatyfikował ją w Rzymie 18 IV 1993 r. papież Jan Paweł II.

W Kościele Powszechnym

W Kolonii, w Niemczech, św. Gereona i towarzyszy, mę­czenników. Mieli zginąć na polach, które nazwano później Sankt-Mechtern - Ad sanctos martyres. Ich wczesny kult potwierdził m. in. św. Grzegorz z Tours. Mówił on o kościele wzniesionym ku ich czci. Podobną czcią otoczono Kasjana i Florencjusza w Bonn oraz Wiktora w Xanten. W średniowieczu kult męczenników roz­szerzył się daleko poza miejsca uświęcone ich krwią. Świadczył o tym m. in. wczesny kościół pod ich wezwaniem w Krakowie.

Na Krecie św. Pinytora, biskupa Knossos. Żył w cza­sach panowania cesarzy Marka Aureliusza i Kommoda. Świade­ctwa wystawili mu historycy, Euzebiusz z Cezarei i św. Hieronim. Do martyrologiów zachodnich wprowadzili go Adon i Usuardus.

W Yorku, w Anglii, św. Paulina, biskupa. Grzegorz Wielki wysłał go na Wyspę dla wzmocnienia ekipy św. Augusty­na. Apostołował dzielnie i skutecznie w Nortumbrii. Potem usta­nowił stolicę biskupią w Yorku. Gdy król Edwin poniósł klęskę, schronił się do Rochester. Wiele o jego działalności opowiedział nam św. Beda, który też wprowadził Paulina do swego martyro­logium.

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   w int. o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto