10 Grudzień 2018 07:02
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 906
Koncert Stinga
Oglądano 2,561
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,220
Ojcze nasz
Oglądano 2,020
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,291
13 stycznia

wspominamy:
w rodzinie franciszkańskiej:

Św. Franciszek od św. Michała, brat i męczennik z I Zakonu (1543-1597)
Urodził się w diecezji Palencia w Hiszpanii w 1543 r. w szlachetnej i religijnej rodzinie. Już w młodości odznaczał się pobożnością, umiarko­waniem, czystością, miłością i modlitwą. W 1566 r. przywdział habit św. Franciszka w Zakonie Braci Mniej­szych. Czuł się niegodnym przyjęcia święceń kapłańskich. W klasztorze spełniał wszelkie posługi pełen radości i optymizmu.
Pragnąc wieść życie pełne umartwień i wyrzeczeń, przeniósł się do pro­wincji św. Józefa, założonej przez św. Piotra z Alkantary. Żywił wielkie pragnienie męczeństwa i poświęcenia swego życia dziełu ewangelizacji. Wraz z późniejszym św. Piotrem Chrzcicielem udał się najpierw do Mek­syku, a następnie na Filipiny. Nie będąc kapłanem, głosił tam Ewange­lię Chrystusa. Słowem potwierdzonym przykładem życia nawrócił wie­lu. Następnie z Filipin udał się ze św. Piotrem Chrzcicielem do Japonii, gdzie wiele pracował nad nawróceniem Japończyków.9 XII 1596 r. został aresztowany w Osace i przewieziony do Meako, gdzie odcięto mu część lewego ucha. Następnie przewieziono go wraz z innymi do Nagasaki, gdzie został ukrzyżowany 5 II 1597 r. Miał wte­dy 54 lata. Wyrok wykonano w obecności wielu chrześcijan i maryna­rzy portugalskich.Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.


w Kościele Powszechnym
W Poitiers św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła. Mi­mo że był żonaty, obrano go pasterzem miejscowego kościoła. Stanął wówczas w obronie św. Atanazego i odsunął się od tych, którzy sprzyjali arianizmowi. Wiele lat spędził na wygnaniu. Na­pisał kilka dziełek, z których najcenniejszym jest traktat De Trinitate. Zmarł w r. 367 lub następnym. Doktorem Kościoła ogło­sił go Pius XI.

W starożytnym Singidunum, w pobliżu dzisiejszego Bel­gradu, męczenników Hermylusa i Stratonika. W czasie prześlado­wania wrzucono ich do Dunaju. Stało się to prawdopodobnie za rządów cesarza Licyniusza.

W Mediolanie bł. Małgorzaty z Binasco, augustianki. Zmarła w r. 1497.

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    II tydzień adwentu

  Intencje 9-15.12.2018.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto