23 Styczeń 2019 00:33
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 979
Koncert Stinga
Oglądano 2,618
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,262
Ojcze nasz
Oglądano 2,066
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,382
13 Lutego

wspominamy:

W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Franciszek z Meako, męczennik z III Zakonu (1551-1597)
Franciszek urodził się w Meako w 1551 r. Ukończywszy studia me­dyczne, z wielkim oddaniem pracował w rodzinnej miejscowości jako le­karz. Kiedy w 1593 r. do Japonii z Filipin przybyło sześciu franciszkanów i odważnie poczynało sobie w ewangelizowaniu, przy budowie kościo­łów, klasztorów, szpitali oraz pomagając chorym i trędowatym, Franci­szek był tym bardzo poruszony. Nawiązał kontakt z braćmi mniejszymi, wnet stał się katechumenem, a następnie przyjął chrzest, otoczony przez chorych, których leczył, oraz służby szpitalne. Potem poprosił o przyję­cie do III Zakonu. Od tego czasu posługę lekarza pełnił w szpitalach za­łożonych przez franciszkanów.
Kiedy na rozkaz Taikosamy wybuchło prześladowanie chrześcijan, dnia 31 XII1596 r. został aresztowany w Meako podczas pełnienia służ­by w szpitalu. Został aresz­towany i ukrzyżowany 5 II 1597 r. w Nagasaki. Miał 46 lat.
Błogosławiony papież Pius IX kanonizował go 8 VI 1862 r.

W Kościel powszechnym

W Meaux św. Gilberta, biskupa. Jako jeden z pierwszych rozdzieli! dochody kościelne na dwa fundusze: mensa episcopalis i mensa capituli. W r. 1008 uczestniczył w synodzie w Chelles. Zmarł wkrótce później.

W Akce bł. Jordana z Saksonii, dominikanina. Wspinał się po stopniach kariery uniwersyteckiej, gdy zetknął się z zakonoda-wcą. Pociągnięty jego przykładem, wstąpił do zakonu, w którym odegrał rolę wybitną. Pociągnął za sobą wielu młodych z ówczes­nych sławnych uczelni. Był potem prowincjałem Lombardii, a w r. 1222 obrano go generałem zakonu. Troszczy! się o wykształ­cenie i zasłużył w zakresie prawodawstwa zakonnego. Zginął w r. 1237 w czasie burzy morskiej, gdy wracał z wizytacji placówek w Ziemi Świętej.

W Neapolu bł. Jakuba z Viterbo. Nazywany doktorem spekulatywnym, był jednym z najbardziej uczonych ludzi swego czasu. Na rozwój średniowiecznej nauki wywarł wpływ wielki. W r. 1302 powołano go na biskupstwo bolońskie, skąd w rok później prze­niesiony został do Neapolu. Zmarł w r. 1308.

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    II Niedzielę zwykłą

  Intencje 20-26.01.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto